Trong suốt khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán, mình được thực hành với nhiều bài tập tình huống thực tế, điều này giúp cho những học viên có cơ hội thực hành kiến thức đã học cũng như được tiếp xúc với dữ liệu trong thực tế”

NGUYỄN MINH DIỆN (Học viên Excel kiểm toán)

Sinh viên năm 3, trường ĐH Kinh tế TP. HCM

Leave us a Reply