MỤC TIÊU

F7 – Lập báo cáo tài chính là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA. Môn học F7 giúp học viên trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng các nguyên lý kế toán và cơ sở lý luận trong việc lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và cách phân tích báo cáo tài chính.

Sau khi hoàn tất môn học, học viên có khả năng:

 • Hiểu rõ và vận dụng các khung chuẩn mực/quy định chung về báo cáo tài chính
 • Hạch toán các nghiệp vụ theo Chuẩn mực kế toán quốc tế
 • Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất theo Chuẩn mực Kế toán quốc tế

NỘI DUNG MÔN HỌC ACCA F7


A. The conceptual and regulatory framework for financial reporting

1. The need for a conceptual framework and the characteristics of useful information

2. Recognition and measurement

3. Regulatory framework

4. The concepts and principles of groups and consolidated financial statements

B. Accounting for transactions in financial statements

1. Tangible non-current assets

2. Intangible assets

3. Impairment of assets

4. Inventory and biological assets

5. Financial instruments

6. Leasing

7. Provisions and events after the reporting period

8. Taxation

9. Reporting financial performance

10. Revenue

11. Government grants

12. Foreign currency transactions

C. Analysing and interpreting the financial statements of single entities and groups

1. Limitations of financial statements

2. Calculation and interpretation of accounting ratios and trends to address users’ and stakeholders’ needs

3. Limitations of interpretation techniques

4. Specialised, not-for-profit, and public sector entities

D. Preparation of financial statements

1. Preparation of single entity financial statements

2. Preparation of consolidated financial statements including an associate

Xem chi tiết nội dung môn học tại đây: ACCA F7 syllabus and study guides

 

ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
 1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)
Leave us a Reply

 • Giảng viênHồ Nguyên Thanh, ACCA, VACPA
 • Số lượng 20
 • Khóa học
 • Thời gian -
 • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

  Tầng trệt, ME Corp Building, 141 Lý Chính Thắng, Quận 3, TPHCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
  Liên hệ