GIỚI THIỆU

Tableau là giải pháp Business Intelligence và phân tích dữ liệu kinh doanh – công cụ giúp cho các nhà phân tích và nhà quản trị dễ dàng tìm hiểu, và khai khác dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

NỘI DUNG

1. Giới thiệu Tableau

Giao diện và cách kết nối dữ liệu trong Tableau

 • Kết nối dữ liệu từ các Data Sources: File, Server, Database
 • Thực hành kết nối dữ liệu từ File Excel
 • Các kiểu kết nối dữ liệu Tableau hỗ trợ: Live, Extract
 • Khám phá giao diện và thanh công cụ trong Tableau
 • Ứng dụng chức năng Show me, thẻ Marks và Filter


2. Các hàm tính toán trong Tableau
Các tính toán cơ bản trong Tableau

 • Các khái niệm cơ bản về: Dimension, Measures, Calculations
 • Làm quen với các hàm tính toán cơ bản trong Tableau
 • Thực hành tính toán với tạo Measures và Calculations

3. Trực quan hóa dữ liệu bằng các chart thông dụng

Các bước tạo biểu đò trực quan hóa dữ liệu trong Tableau

 • Các bước tạo và định dạng biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu chuyên nghiệp
 • Ý nghĩa và ứng dụng các loại bảng biểu và đồ thị phổ biến: Line chart, Bar chart, Pie và Bubbles chart
 • Định dạng biểu đồ: Size, Color, Label, Shapes, Font, Alignment,…
 • Thực hành vẽ và phân tích các đồ thị phổ biến
 • Thực hành Stacked bar chart và phân cấp hierarrchy trong chart

4. Các tính năng phân tích dữ liệu

Các tính năng và ứng dụng trong Tableau để trực quan hóa và phân tích dữ liệu

 • Giới thiệu các tính năng cơ bản của tableau: Hierarrchy, Filter, Sort
 • Phân tích dữ liệu theo thời gian
 • Phân tích tỷ trọng bằng Pie Chart và Tree Map
 • Phân tích doanh thu, lợi nhuận theo vị trí địa lý và thời gian bằng các chart: Map, Heat Map, Text Table, Highlight Table

5. Thiết kế Dashboard

Trình bày báo cáo Dashboard chuyên nghiệp

 • Tạo Dashboard từ các chart đã vẽ
 • Sử dụng Action cho Dashboard: Add Action, Use as Filter
 • Thiết kế và báo cáo Dashboard chuyên nghiệp sử dụng Filter và Action của Dashboard

6. Thực hành vẽ các Chart và sử dụng các tính năng nâng cao

Trình bày báo cáo Dashboard từ các Chart và tính năng cơ bản và nâng cao

 • Giới thiệu về Forecast dự báo doanh thu
 • Thực hành vẽ Chart nâng cao: Donut, Lollipop, Pareto
 • Thực hành vẽ chart Dual axis Map bản đồ Việt Nam, giới thiệu các tính năng trên bản đồ
 • Phân tích doanh thu và tỷ trọng theo Category và Sub-category
 • Phân tích lợi nhuận bằng Waterfall chart
 • Thiết kế Dashboard sử dụng các biểu đồ cơ bản và nâng cao, Filter và Action của Dashboard
 • Thiết kế Dashbard và đưa các Parameter (nếu có) lên Dashboard

 

ĐIỂM ĐẶC BIỆT

 • Giảng viên là người giàu kinh nghiệm thực tế trong việc vận dụng kỹ thuật Dashboard reporting trong lập báo cáo tại các công ty đa quốc gia.

 • Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính thực tiễn cao, phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành.

 • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học.

 • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy.

 • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ.


 • ĐĂNG KÝ

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
  1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)