DỊCH VỤ THIẾT KẾ BÁO CÁO DASHBOARD

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH HIỆU QUẢ

Dashboard là gì?

  • Dashboard là một giao diện số và ảnh trực quan được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của doanh nghiệp.
  • Thông tin có thể ở dạng biểu đồ, đồ thị hoặc bản đồ cho phép người dùng tiếp tục đi sâu vào phân tích dữ liệu và ra quyết định một cách khoa học, nhanh chóng, kịp thời.

Giải pháp báo cáo Dashboard giúp gì cho bạn?

  • Interaction
  • Thay vì chỉ tiếp cận thông tin tĩnh, người dùng Dashboard có thể lọc dữ liệu, tương tác với các biểu đồ để xem các thay đổi theo thời gian và thậm chí di chuyển các thành phần đặc biệt nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là khả năng tương tác của bạn với dữ liệu là rất lớn.
  • Insight
  • Công cụ Dashboard giúp bạn thiết kế thông tin trực quan, hạn chế các số liệu quá nhiều bằng những biểu đồ, đồ thị động, giúp bạn giảm áp lực thị giác khi đọc và dễ dàng nắm được dòng chảy của những thông tin cần thiết chỉ trong một báo cáo duy nhất.
  • Actions
  • Một báo cáo Dashboard mô tả những thực trạng và đề xuất hành động cho người dùng thông qua một bức tranh dữ liệu toàn diện. Nếu được thiết kế và sử dụng đúng cách, nó có thể cung cấp đúng thông tin cho đúng người dùng vào đúng thời điểm để giúp ra quyết định kịp thời, nâng cao hiệu quả và tăng tốc kết quả cuối cùng.
  • Business Impact
  • Báo cáo Dashboard cung cấp một cái nhìn khách quan không chỉ về hiệu suất tổng thể của công ty, mà cả từng bộ phận. Vì vậy, nó có thể tác động một cách tổng quan đến các chỉ số kinh doanh hiện tại và ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ VỚI UNITRAIN