Nguyễn Quốc Thái
Thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA)
Hội viên Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)
Thành viên kỳ cựu CLB các Trưởng bộ phận thuế tại Tp. HCM (TMG)

Thầy Thái đã có hơn 13 năm kinh nhiệm với vai trò là tư vấn thuế chuyên nghiệp, trong đó thầy đã từng có 8 năm hành nghề tư vấn thuế tại một công ty Big 4, hỗ trợ khách hàng (với các ngành nghề đa dạng như: ngành tiêu dùng (FMCG), dược phẩm, công nghệ, dịch vụ, sản xuất,…), xử lý các chất vấn của cán bộ thuế trong quá trình thanh/kiểm tra thuế, hỗ trợ soát xét sức khỏe thuế (tax health check), rà soát đánh giá rủi ro thuế trong các giao dịch M&A (tax due diligence), chuyên trách mảng thuế GTGT, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế chuyển nhượng vốn, áp dụng Hiệp định tránh trùng thuế và các vấn đề thuế quốc tế khác.

Hiện thầy Thái đang đương nhiệm vị trí Trưởng Bộ phận Thuế và Hải quan (tư vấn thuế nội bộ) tại một công ty có vốn đầu tư của Đức gần 6 năm, tại đây Giảng viên đã và đang có nhiều kinh nghiệm đào tạo nội bộ, tư vấn các mô hình hoạt động hiện đại, đảm bảo tối đa hiệu quả thuế, cũng như hiệu quả đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thầy nhiều lần được đánh giá thành tích làm việc xuất sắc với vai trò là nhà tư vấn cho khách hàng bên ngoài, cũng như khách hàng nội bộ doanh nghiệp.

Với phong cách chuyên nghiệp trong công việc cùng với kinh nghiệm thực tiễn phong phú và kiến thức chuyên môn vững ở cả góc độ nhà tư vấn và góc độ doanh nghiệp, kỹ năng kết nối cộng đồng (networking) và làm việc nhóm tốt, thầy sẽ chia sẻ học viên những kiến thức, kinh nghiệm và sự đánh giá sâu sắc về các quy định và hệ thống thuế Việt Nam để các bạn có thể tự tin áp dụng trong công việc và thậm chí trong các dạng bài thi về thuế Việt Nam.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Trưởng Bộ phận Thuế và Hải quan