Trần Thị Anh Tú, ACCA

Cô Tú có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, và Quản lý dự án. Cô Tú hiện đang là thành viên dự bị của hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA). Cô Tú bắt đầu sự nghiệp với nhiều vai trò khác nhau trong bộ phận Tài Chính Kế Toán cho một hãng tàu vận tải biển lớn nhất thế giới của Đan Mạch, qua các chức vụ như Kế toán phải thu, Kế toán tổng hợp, Quản lý dự án, và Phân tích kinh doanh (Finance Business Partner).

Cô Tú hiện đang giữ chức vụ Quản Lý Tài Chính tại Việt Nam (Country Finance Manager) cho tập đoàn Logistics có nguồn gốc tại Mỹ. Với vai trò này, cô chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính tại Việt Nam bao gồm quản lý doanh thu – chi phí, thiết lập ngân sách, tư vấn chiến lược, xử lý các vấn đề liên quan Thuế, và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tập đoàn cũng như các quy định luật pháp hiện hành.

Ngoài ra cô Tú từng giữ chức vụ Quản Lý Dự Án (Accounting Project Manager) cho tập đoàn sản xuất thiết bị công nghệ lâu năm của Đức, trong thời gian này cô đóng vai trò quản lý các dự án tại Malaysia và Hàn Quốc; và hỗ trợ quản lý các dự án tại Nhật Bản và Singapore. Với vị trí quản lý dự án, cô chịu trách nhiệm đảm bảo dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ, trong khoản ngân sách cho phép, và đảm bảo chất lượng được đề ra.

Với kinh nghiệm và kiến thức phong phú tích lũy từ lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Quản lý dự án, và Phân tích, cô Tú luôn chia sẻ cho học viên nhiều kiến thức bổ ích áp dụng trong bài thi và trong công việc thực tiễn.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Country Finance Manager