Vũ Tiến Dũng, VACPA

Thầy Vũ Tiến Dũng là Hội viên của Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và hiện là Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Director) tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY). Thầy có hơn 11 năm kinh nghiệm thực tiễn về Kế toán, Kiểm toán và Tư vấn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư và các quỹ đầu tư.

Với vai trò chủ chốt trong bộ phận dịch vụ tài chính ngân hàng, thầy Dũng đã và đang quản lý nhiều dự án kiểm toán và tư vấn cho nhiều ngân hàng, tập đoàn tài chính đa quốc gia trong và ngoài nước; bao gồm các dự án tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ, xếp hạng tín dụng, mua bán, sáp nhập, đánh giá danh mục đầu tư, cho vay, tư vấn và đào tạo chuyển đổi báo cáo tài chính theo Chuấn mực kế toán quốc tế (IFRS). Thầy cũng phụ trách chỉ đạo và thực hiện các nội dung đào tạo trong nội bộ EY và khách hàng doanh nghiệp về kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, chuyển đổi IFRS.

Thầy Dũng là giảng viên có nhiệt huyết cao và tận tâm với công việc nhằm mang lại giá trị cao nhất cho học viên. Nhờ kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng và đầu tư cùng với phương pháp truyền đạt logic, dễ hiểu, thầy Dũng không chỉ giúp cho học viên thu thập những kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả, mà còn chia sẻ các phương pháp và kinh nghiệm ứng dụng các kiến thức vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Director <br/> EY