Khóa học Revision – Microsoft Power BI Data Analyst

Khóa học Revision – Microsoft Power BI Data Analyst

 • Khai giảng 06/05/2023
 • Thời lượng 3 buổi
 • Học phí
 • Online 1.500.000đ
  Offline 1.700.000đ 
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint for Professionals

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint for Professionals

 • Khai giảng 21/12/2022
 • Thời lượng 13 buổi
 • Học phí
 • Online 4.400.000đ
  Offline 5.000.000đ 
Combo 3 Excel Automation

Combo 3 Excel Automation

 • Khai giảng Liên hệ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.000.000đ 
Excel ứng dụng trong kinh doanh

Excel ứng dụng trong kinh doanh

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng 5
 • Học phí
 • 2.000.000đ