Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng
Career Coaching

Career Coaching

 • Khai giảng Liên hệ
Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng 4 buổi
Khóa học Revision – Microsoft Power BI Data Analyst

Khóa học Revision – Microsoft Power BI Data Analyst

 • Khai giảng 02/07/2024
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • Online 1.800.000đ
  Offline 2.000.000đ 
Khóa học Data Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu

Khóa học Data Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu

 • Khai giảng 10/08/2024
 • Thời lượng 7 giờ
 • Học phí
 • 1.700.000đ 
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint for Professionals

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint for Professionals

 • Khai giảng 21/12/2022
 • Thời lượng 13 buổi
 • Học phí
 • Online 4.400.000đ
  Offline 5.000.000đ 
Combo 3 Excel Automation

Combo 3 Excel Automation

 • Khai giảng Liên hệ