Vũ Thu Hà, FCCA, VACPA, CPA Australia, MBA

Vũ Thu Hà, FCCA, VACPA, CPA Australia, MBA

Giám đốc BP Quản lý Tài sản Nợ-Có
Standard Chartered Bank

Vũ Thu Hà, FCCA, VACPA, CPA Australia, MBA Cô Vũ Thu Hà có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng và tư vấn doanh nghiệp. Cô là hội viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng An...

Vũ Tiến Dũng, VACPA

Vũ Tiến Dũng, VACPA

Director
EY

Vũ Tiến Dũng, VACPA Thầy Vũ Tiến Dũng là Hội viên của Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và hiện là Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Director) tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY). Th...

Hồ Nguyên Thanh, ACCA, VACPA

Hồ Nguyên Thanh, ACCA, VACPA

Senior Manager
EY

Hồ Nguyên Thanh, ACCA, VACPA Cô Hồ Nguyên Thanh là hội viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), đồng thời sở hữu chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA). Cô có nhiều năm kinh nghi...

Lê Thanh Vy

Lê Thanh Vy

Phân tích và hoạch định tài chính, kiểm toán
Zuellig Pharma, EY

Lê Thanh Vy Cô Lê Thanh Vy hiện là Trưởng phòng Dịch vụ tư vấn và đào tạo tại UniTrain, phụ trách đào tạo kỹ năng Excel và Power BI, tư vấn hướng nghiệp Career Coaching và cung cấp các dịch vụ tư vấn c...

Đinh Minh Tuấn, ACCA, VACPA, MBA

Đinh Minh Tuấn, ACCA, VACPA, MBA

Senior Manager
EY

Đinh Minh Tuấn, ACCA, VACPA, Master of Accounting Thầy Đinh Minh Tuấn là Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Senior Manager) của Ernst & Young Việt Nam với trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn cho...

Trịnh Phương Khanh, ACCA, MSc of Applied Finance

Trịnh Phương Khanh, ACCA, MSc of Applied Finance

Finance Governance
AIA Vietnam

Trịnh Phương Khanh, ACCA, MSc of Applied Finance Cô Khanh là thành viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA từ năm 2017. Đồng thời, là thạc sỹ tài chính ứng dụng (MSc of Applied Finance) của trường ...

Phạm Thị Thu Hà, CIA, MBA

Phạm Thị Thu Hà, CIA, MBA

Phó chủ tịch, Giám đốc rủi ro
Prudential Việt Nam

Phạm Thi Thu Hà, CIA, MBA Cô Phạm Thị Thu Hà có 22 năm kinh nghiệm về kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và hiện đang là Phó chủ tịch, ...

Nguyễn Nam Hải, ACCA

Nguyễn Nam Hải, ACCA

Trưởng phòng Tài chính
ABA Cooltrans

Nguyễn Nam Hải, ACCA Thầy Nguyễn Nam Hải hiện là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), hiện đang giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính tại Công ty CP Giải pháp Thương mại ABA (ABA Cooltran...

Lý Hồng Mỹ, ACCA, VACPA, Master of Accounting & Auditing

Lý Hồng Mỹ, ACCA, VACPA, Master of Accounting & Auditing

Senior Manager
EY

Lý Hồng Mỹ, ACCA, VACPA, Master of Accounting & Auditing Cô Lý Hồng Mỹ là Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao của Ernst & Young Việt Nam với trên 13 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đa q...

Phạm Xuân Tuân, CPA Australia, CGMA

Phạm Xuân Tuân, CPA Australia, CGMA

Audit Manager
EY

Phạm Xuân Tuân, CPA Australia, CGMA Thầy Phạm Xuân Tuân hiện giữ chức vụ Chủ nhiệm kiểm toán tại Ernst & Young Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập, tư vấn cho các ...