Ngày 14 tháng 12 năm 2017, một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới được ban hành cùng với Bộ Tài chính Việt Nam nhằm hỗ trợ xây dựng khung thể chế báo cáo tài chính lành mạnh thông qua việc nâng cao hiểu biết về báo cáo tài chính và kiểm toán tài chính chất lượng cao của công ty.

 

Báo cáo, có tiêu đề “Đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc lĩnh vực kế toán và kiểm toán (ROSC)” là một phần của sáng kiến toàn cầu của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên củng cố hệ thống tài chính bằng việc tăng cường tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc quốc tế được công nhận cũng như khung thể chế là nền tảng của hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng của ROSC là nhằm tăng cường khả năng đối phó của các quốc gia thành viên trước các cú sốc cũng như hỗ trợ tốt hơn quá trình đánh giá rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư thông qua việc xây dựng báo cáo thuộc 12 lĩnh vực chủ chốt. Báo cáo ROSC Việt Nam về lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015 đến 2017, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính, WB và các Bộ, ngành có liên quan. Báo cáo tập trung vào các tiêu chuẩn và thông lệ kế toán và kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng cũng như khuôn khổ thể chế của hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới – Việt Nam cho biết: “Là một phần của sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho Tầm nhìn 2030 của Việt Nam về Kế toán và Kiểm toán, chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ góp phần thực hiện lợi ích chiến lược lâu dài của đất nước về phát triển bền vững và hòa nhập.”

Lợi ích của việc áp dụng IFRS là không thể phủ nhân. Khi IFRS được thông qua, chất lượng báo cáo tài chính của công ty sẽ được cải thiện đáng kể thông qua tăng cường trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và tính so sánh, cung cấp cho người dùng thông tin hữu ích về quản lý, quản trị và ra quyết định đầu tư. Do đó, Báo cáo này cũng khuyến cáo rằng Việt Nam hoàn toàn chấp nhận các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế và các hướng dẫn liên quan từ Ủy ban Giải thích Báo cáo Tài chính Quốc tế cho các đơn vị sự quan tâm của công chúng.

Các đề xuất và biện pháp chính sách cụ thể liên quan đến khuôn khổ pháp lý, các tiêu chuẩn kế toán, giám sát và giám sát công cộng, giáo dục kế toán, và các tổ chức kế toán công cộng nhằm thúc đẩy sự minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro do sự biến động về tài chính và nâng cao hiệu quả thị trường cũng như khu vực tư nhân dẫn đầu tăng trưởng kinh tế là những mục chính trong báo cáo này.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, việc WB xây dựng báo cáo ROSC đưa ra các khuyến nghị để hoàn thành khuôn khổ pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán là rất hữu ích và phù hợp với định hướng cải cách thể chế của Chính phủ Việt Nam.

Bộ Tài chính rất quan tâm đến các khuyến nghị của WB đối với Việt Nam trong báo cáo ROSC cũng như đánh giá cao khuyến nghị của WB và tham luận của các đại biểu là có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. “Với việc quan tâm xem xét nghiêm túc và kỹ lưỡng các khuyến nghị và ý kiến đó, chúng tôi sẽ giao cho đơn vị chức năng của Bộ Tài chính nghiên cứu các nội dung phù hợp để triển khai kế hoạch hành động phù hợp, đảm bảo xây dựng hệ thống kế toán kiểm toán của Việt Nam đáp ứng mục tiêu chiến lược, góp phần tạo dựng nền kinh tế thị trường đầy đủ, tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp”- Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.

Đồng thời, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa từ WB để có nhiều ý kiến tham vấn nhằm thúc đẩy quá trình cải cách thể chế, tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, nâng cao tính minh bạch và trung thực của báo cáo tài chính tại Việt Nam.

Link download tiếng Anh và tiếng Việt TẠI ĐÂY.

<theo World Bank>

Xem thêm

Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính theo chuẩn IFRS

Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị

Leave us a Reply