Nếu bạn quyết định theo đuổi lĩnh vực Tài chính hay Kiểm toán, bạn vẫn nên biết một số kiến thức nền tảng về Kế toán vì khi thật sự hiểu rõ các nghiệp vụ trong lĩnh vực này bạn sẽ làm việc hiệu quả nhất. Dưới đây là một số khoản mục kế toán quan trọng cần được lưu ý:
 

THU NHẬP VÀ CHI PHÍ

Đây là hai thông tin cơ bản nhất trong sổ sách Kế toán. Bạn có thể để thông tin này vào sổ cái định khoản Nợ, Có.
 
Thu nhập liên quan đến khoản tiền nhận được từ khách hàng. Do đó bạn phải có cột Khoản phải thu (Accounts Recevable) trong sổ sách. Việc cập nhật thường xuyên khoản thu này là yếu tố quan trọng để bạn có thể gửi hóa đơn kịp thời và chính xác.
 
Điều quan trọng là bạn ghi lại số tiền mà công ty của bạn đã sử dụng, chi tiêu để có dữ liệu cho hàng tồn kho hàng năm. Séc hoàn trả hoặc có quỹ tiền mặt nhỏ (petty cash) là cả hai cách hợp lệ để ghi lại chi tiêu tiền mặt.
 

HÀNG TỒN KHO

Bất cứ loại hình doanh nghiệp nào, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải lưu giữ tất cả các hàng tồn kho để ngăn ngừa việc nhầm lẫn và mất hàng hóa. Giữ mức lưu trữ hàng tồn kho ở mức tối thiểu để theo dõi doanh số và xu hướng của doanh nghiệp.
 
Những con số trong kho nên được kiểm tra định kỳ bằng cách kiểm đếm số lượng sản phẩm. Hàng năm, khi kết thúc niên độ tài chính, hàng tồn khi sẽ được Kiểm toán viên chứng kiến kiểm kê một cách độc lập.
 

TÀI KHOẢN PHẢI TRẢ

Đây là khoản sổ theo dõi số tiền mà bạn nợ nhà cung cấp cũng như số tiền mà đối tác nợ bạn. Trong “tài khoản phải trả”, bạn nên có dữ liệu: ngày hóa đơn (invoice dates), số lượng, khối lượng, ngày tháng, điều khoản, số tiền đã thanh toán hoặc đã đến hạn, thông tin khách hàng và số dư.
 
Kiểm tra thường xuyên khoản mục “Phải trả” giúp doanh nghiệp thanh toán dễ dàng hơn và kiểm soát được khả năng thanh toán hiệu quả.
 

CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG

“Chi phí tiền lương” thường là khoản mục trọng yếu trong danh mục chi phí của doanh nghiệp và cũng là khoản mục được Ban điều hành/Ban quản trị doanh nghiệp quan tâm và yêu cầu báo cáo nhiều nhất.
 
Thuê liên quan đến chi phí lương cũng là một điểm doanh nghiệp bạn không nên bỏ qua, nếu không bạn sẽ có những hậu quả tiêu cực trong tương lai.
 

MUA HÀNG

Đây là nơi bạn theo dõi bất kỳ nguyên vật liệu thô nào hoặc những thứ bạn mua cho doanh nghiệp của mình. Đây là một biến số quan trọng khi tính cho lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mỗi công việc kinh doanh đều có cách hạch toán kế toán riêng miễn là hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành.

Xem thêm

Khóa học ACCA F2
Khóa học ACCA F3

Leave us a Reply