Bộ tài liệu do BDO biên soạn và phát hành nhằm tóm tắt các chuẩn mực IFRS và IAS giúp người đọc cập nhật các chuẩn mực quốc tế nhanh, gọn và tiện ích.

IRFS

 

Vui lòng điền form thông tin để tải tài liệu TẠI ĐÂY