Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị là bộ môn kiến thức phần Module 1 ở chương trình ACCA. F2 là môn tiền đề của môn F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management) ở phần kỹ năng. Việc n?...

Xem chi tiết

Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính là bộ môn kiến thức phần Module 1 ở chương trình ACCA. F3 là môn tiền đề của môn F7 – Lập báo cáo tài chính ở phần kỹ năng. Việc nắm chắc kiến thức ở môn h...

Xem chi tiết

ACCA F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA. Môn học F5 giúp học viên nâng cao kiến thức và trau dồi kỹ năng ứng dụng các kỹ thuật kế toán quản trị để ...

Xem chi tiết

ACCA F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

F6 – Thuế Việt Nam là bộ môn kiến thức phần Module 2 ở chương trình ACCA. Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống thuế áp dụng cho cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn. Sau khi hoàn...

Xem chi tiết

ACCA F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

F7 – Lập báo cáo tài chính là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA. Môn học F7 giúp học viên trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng các nguyên lý kế toán và cơ sở lý luận trong việc l...

Xem chi tiết

ACCA F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

F8 – Kiểm toán là tiền đề của môn P7 – Kiểm toán nâng cao, cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về mảng kiểm toán kết hợp các case study thực tế & cụ thể. Sau khi hoàn thành môn họ...

Xem chi tiết

ACCA F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

F9 – Quản trị tài chính là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA. Môn học F9 nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí quản lý tài chính liên quan tới các vấn đề về đ?...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng trệt, ME Corp Building, 141 Lý Chính Thắng, Quận 3, TPHCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết