Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA Management Accounting (MA/F2) – Kế toán quản trị là bộ môn kiến thức phần Module 1 ở chương trình ACCA. Management Accounting là môn tiền đề của môn PM – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance...

Xem chi tiết

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA Financial Accounting (FA/F3) – Kế toán tài chính là bộ môn kiến thức phần Module 1 ở chương trình ACCA. Financial Accounting là môn tiền đề của môn FR – Lập báo cáo tài chính ở phần kỹ năng. ...

Xem chi tiết

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA Financial Reporting (FR/F7) – Lập báo cáo tài chính là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA. Môn học Financial Reporting giúp học viên trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng các ng...

Xem chi tiết

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Khóa học ACCA Audit & Assurance (AA/F8) – Kiểm toán là tiền đề của môn AAA (P7) – Kiểm toán nâng cao, cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về mảng kiểm toán kết hợp các case study thực t?...

Xem chi tiết

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

Khóa học ACCA Performance Management (PM/F5) – Đánh giá hiệu quả kinh doanh là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA. Môn học Performance Management giúp học viên nâng cao kiến thức và trau dồi kỹ n?...

Xem chi tiết

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học ACCA Tax (TX/F6) – Thuế Việt Nam là bộ môn kiến thức phần Module 2 ở chương trình ACCA. Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống thuế áp dụng cho cá nhân, doanh nghiệp và t...

Xem chi tiết

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khóa học ACCA Financial Management (FM/F9) – Quản trị tài chính là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA. Môn học Financial Management nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí qu?...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 4, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết