Tài liệu do Robert Walters biên soạn cung cấp thông tin tổng quan và mức lương tham khảo chi tiết cho các vị trí tuyển dụng trên thị trường lao động ở Trung Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á như Hong Kong, Singapore, Vietnam, Thailand, …

Theo nhận định của Toby Fowlston – Managing Director, South East Asia của Adecco, “các doanh nghiệp đang tìm kiếm và thúc đẩy nhu cầu về nhân tài ngoài biên giới lãnh thổ quốc gia, hoặc những tài năng trong nước có kinh nghiệm làm việc quốc tế.”

 

Vui lòng hoàn tất form Đăng ký để download Salary Survery 2019 – Robert Walters