Trong kế toán và tài chính, EBIT và PBIT được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời không bao gồm chi phí lãi vay và các khoản thuế.

EBIT – Earnings Before Interest and Taxes trong khi PBIT – Profit Before Interest and Taxes. Chúng ta có thể thấy, EBIT và PBIT có đôi nét tương đồng về bản chất.

Ở bề nổi, sự khác nhau chỉ là ở chữ cái viết tắt đầu tiên của hai từ. Tuy nhiên, hai chữ cái đầu này lần lượt là EarningsProfit với nghĩa khác nhau và rất đáng lưu ý.

EBIT = Doanh thu – chi phí hoạt động + Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh

PBIT = Lợi nhuận sau thuế TNDN + Lãi vay + Thuế

Earnings liên quan tới tiền mà công ty thu được. Mặt khác, Profit là lợi nhuận, khoản tiền còn sót lại sau khi trả hết các chi phí. Giá trị của EBIT càng lớn thì khả năng công ty có lãi càng cao.

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu – Chi phí hoạt động đôi khi được dùng thay thế cho EBIT và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (thường được áp dụng cho công ty không có thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh).

EBIT đánh giá tiềm năng kiếm tiền của công ty và là một điều đáng lưu tâm trong việc thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Chỉ số này thường được các nhà đầu tư dùng để khoanh vùng công ty nào có lợi nhuận cao nhất xét về tính hiệu quả trong vận hành.

Tuy nhiên, không nên dùng EBIT để thẩm định khả năng sinh lợi của một công ty đơn lẻ vì một công ty sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn thì có thể khi tính đến chi phí lãi vay công ty đó  đang thua lỗ. Đánh giá khả năng sinh lợi của công ty đơn thuần trên cơ sở EBIT có thể che giấu một sự thật rằng một công ty dường như đầy hứa hẹn hóa ra lại là một lựa chọn đầu tư sai lầm.

Trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư chú ý đến PBIT khi xem qua báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

PBIT còn được biết tới là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. PBIT khác với lợi nhuận gộp (Gross margin) vì PBIT = Doanh thu – chi phí hoạt động trong khi Gross margin = Doanh thu – giá vốn hàng bán. PBIT thường được chủ nợ sử dụng để tìm những công ty có các hoạt động khấu hao tối thiểu (nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của công ty).

UniTrain hi vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về EBIT và PBIT để có góc nhìn và cách sử dụng đúng với mục đích đề ra.

Xem thêm

Khóa học thực hành Excel trong Kiểm toán
Khóa học ứng dụng VBA trong Excel
Khóa học Dashboard Reporting
Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel