Excel tip: Hướng dẫn format trang tinh Excel trong cùng 1 trang giấy A4
Khi soạn thảo văn bản Excel rất có thể có những văn bản Excel hơi dài và nó chiếm diện tích hơn 1 trang giấy khi in. Và tất nhiên khi đó nếu bạn in ở chế độ bình thường, nó sẽ in thành 2 trang gây khó khăn trong việc theo dõi.
Thông thường, các bạn cũng có thể chọn tính năng Page setup để chỉnh khoảng cách của trang giấy nhưng có thể sẽ hơi lâu và khó. Thay vì vậy, bạn có thể sử dụng tính năng có sẵn trong file Excel như hướng dẫn ở clip dưới đây
 → Xem thêm:

Tags