Việc chỉnh sửa hàng và cột trong Excel là một bước cơ bản bất kỳ ai cũng biết nhưng Microsoft đã tạo ra vô số tính năng trong Excel để phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Do đó, bạn đã thao tác để chỉnh sửa hàng và cột một cách hiệu quả nhất chưa? Cùng UniTrain điểm lại các phím tắt được các chuyên gia Excel thường sử dụng để chỉnh sửa hàng và cột sau:

  • Chọn cột/dòng

 

Thông thường: Người dùng nhấn chuột từ ô bắt đầu trong cột, đồng thời nhấn chuột trái và kéo chuột theo cả cột hoặc tới phần được yêu cầu.

Tip: Hãy di chuyển con trỏ về ô đầu/cuối, sau đó giữ phím Shift và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Up/Down cùng lúc để chọn cột bạn cần thao tác. Nếu bạn muốn chọn toàn bộ các cột, hãy sử dụng Ctrl + Space Bar.

Tương tự cho dòng: Hãy di chuyển con trỏ về ô đầu/cuối, sau đó giữ phím Shift và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Right/Left cùng lúc để chọn dòng bạn cần thao tác.

Nếu bạn muốn chọn toàn bộ dòng, hãy sử dụng Shift + Space Bar.

  • Chèn một cột mới/hàng mới

 

Thông thường: Người dùng nhấn chuột phải vào một cột xác định và chọn Insert. Thao tác kéo chuột sẽ khiến bạn lãng phí thời gian khi mà bạn đang gõ bàn phím.

Tip: Hãy nhấn lần lượt tổ hợp phím Alt + I + C lần lượt nếu bạn cần chèn thêm 1 cột bên trái cột đã được chọn.

Tương tự cho dòng: Hãy nhấn lần lượt tổ hợp phím Alt + I + R lần lượt nếu bạn cần chèn thêm 1 dòng bên trên dòng đã được chọn.

  • Chèn nhiều cột mới/dòng mới

 

Thông thường: Người dùng thao tác nhiều lần việc nhấn chuột phải vào một cột xác định và chọn Insert.

Tip: Hãy kết hợp 2 thao tác trên. Đầu tiên, chọn cột/nhiều cột. Sau đó, chèn cột mới bằng tổ hợp phím Alt + I + C lần lượt hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + “+”.

Tương tự cho dòng: Đầu tiên chọn dòng/nhiều dòng. Sau đó, hãy chèn cột mới bằng tổ hợp phím Alt + I + R lần lượt hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + “+”.

  • Xóa nhiều cột mới/dòng mới

Tương tự thao tác chèn nhiều cột mới/dòng mới, chọn cột/dòng muốn xóa và xóa bằng tổ hợp phím Ctrl + “-”.

 

Xem thêm

Sử dụng Freeze Panes để cố định dòng và cột

Chức năng sort trong Excel – Cách sắp xếp dữ liệu từ trái sang phải

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Tags

Leave us a Reply