Excel VBA tip: Việc lưu file back up thường xuyên là cực kỳ cần thiết, đặc biệt là khi chúng ta làm việc với các file quan trọng hoặc phức tạp (thao tác thường xuyên, nhiều dữ liệu hoặc được share với nhiều người/link với các các file khác…).

Trong video này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng VBA để tạo Macro lưu file back up tự động với ngày giờ cụ thể cho mỗi file.

 Xem thêm các clip Excel tips

Leave us a Reply