Khi làm việc với Excel, chúng ta thường phải nhập cột số thứ tự vào bảng tính. Thao tác này mặc dù đơn giản nhưng lặp đi lặp lại, nhất là trong trường hợp muốn chèn thêm dòng, vì bạn sẽ phải đánh số thứ tự lại.

Trong ví dụ nhỏ này, giảng viên của UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách ứng dụng VBA để lập Macro để tự động nhập số thứ tự.

Ngoài ra, VBA có thể được ứng dụng để tối ưu hóa hầu hết các thao tác thủ công trên Excel.

 Xem thêm các clip Excel tips

 

Tags

Leave us a Reply