Mục tiêu là một tuyên bố mô tả những gì cá nhân, nhóm hoặc tổ chức đang hy vọng đạt được. Các mục tiêu S.M.A.R.T đã xuất hiện từ năm 1955 và hiện có chỗ đứng vững chắc trong hầu hết các công ty thành công và luôn được nhắc đi nhắc lại trong các cuộc đánh giá cuối năm. S.M.A.R.T có thể được đề ra ở cấp độ của toàn bộ tổ chức hoặc ở cấp độ bộ phận, phòng ban, nhóm hoặc cá nhân.

S – Specific

Mục tiêu cần cụ thể, được phác thảo trong một tuyên bố liên quan tới những gì cần làm, mô tả kết quả mong muốn một cách chi tiết và có trọng tâm.

M – Measurable

Đo lường là vô cùng quan trọng bởi vì nó sẽ cho phép bạn biết liệu một mục tiêu đã đạt được hay chưa. Vậy nên, cần có một thước đo nhằm giúp tổ chức theo dõi tiến độ và biết khi nào mục tiêu đã đạt được.

A – Achievable/Attainable

Một mục tiêu có thể đạt được nếu các nguồn lực cần thiết có sẵn hoặc kết quả ấy đã đạt được bởi những cá nhân, tổ chức khác trong các trường hợp tương tự. Hãy đặt mục tiêu đủ thách thức nhưng đừng quá cao siêu. Đồng thời, mục tiêu cần được các nhà quản lý và nhân viên cùng đồng ý nhằm đảm bảo tính cam kết của đôi bên.

R – Relevant

Mỗi mục tiêu đều phải hướng tới 1 mục tiêu – mục đích chung – Liên quan đến tầm nhìn chung – đó là liên quan đến mục tiêu dài hạn của bạn.

T – Time frame

Hãy giới hạn cho mục tiêu của mình trong thời gian là bao lâu bằng việc đặt ra những mốc thời gian, thời hạn cụ thể cho từng mục tiêu vì điều này liên quan tới yếu tố ‘measurable’ do khổng chỉ đo lường các yếu tố khác mà còn đo lường cả thời gian nữa.

Qua bài viết này, UniTrain chúc các bạn sẽ sớm có những mục tiêu đúng chuẩn S.M.A.R.T và không ngừng đề ra mục tiêu phát triển cá nhân, đội nhóm và tổ chức nhé!

Từ An Phong – UniTrain dịch – nguồn: Chartered Management Institute