Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 14/11/2021 (Online)
  10/12/2021 (Online)
  08/01/2022 (Online)
  08/01/2022 (Offline)
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.000.000đ 
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 28/11/2021 (Online)
  08/01/2022 (Online & Offline)
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.500.000đ  
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng 27/11/2021 (Online)
  19/12/2021
  22/01/2022 (Online & Offline)
 • Thời lượng 12.5 giờ
 • Học phí
 • 2.500.000đ 
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 26/09/2021
 • Thời lượng 50 giờ
 • Học phí
 • 3.300.000đ  
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 19/11/2021 (Online)
  14/12/2021 (Online)
  12/12/2021 (Offline)
  12/01/2022
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.900.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 25/10/2021 (Online)
  23/11/2021 (Online)
  27/11/2021 (Offline)
  22/12/2021
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng 14/12/2021
 • Thời lượng 54 giờ
 • Học phí
 • 5.900.000 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 02/11/2021 (Online)
  28/11/2021 (Online)
  27/12/2021 (Online)
  22/01/2022 (Offline)
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.500.000đ 
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng 30/11/2021 (Online)
  19/02/2022 (Online & Offline)
 • Thời lượng 7 buổi
 • Học phí
 • 3.300.000đ 
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

 • Khai giảng 18/12/2021
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng 06/11/2021 (Online)
 • Thời lượng 3 buổi - 9 giờ
 • Học phí
 • 1.600.000đ 
Khóa học Combo 3 Business Intelligence

Khóa học Combo 3 Business Intelligence

 • Khai giảng Liên hệ