Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 20/12/2020
  26/12/2020
  24/01/2021
  12/03/2021
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.000.000đ 
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 19/12/2020
  20/03/2021
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.500.000đ  
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng 23/01/2021
  25/02/2021
  20/03/2021
 • Thời lượng 12 giờ
 • Học phí
 • 2.500.000đ 
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 28/03/2021
 • Thời lượng 50 giờ
 • Học phí
 • 3.300.000đ  
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 19/12/2020
  06/01/2021
  22/02/2021
  20/03/2021
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.900.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 26/12/2020
  18/01/2021
  23/02/2021
  24/03/2021
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng 18/03/2021
 • Thời lượng 54 giờ
 • Học phí
 • 5.900.000 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 28/12/2020
  19/01/2021
  28/02/2021
  29/03/2021
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.500.000đ 
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

 • Khai giảng 19/01/2021
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng 17/01/2021
 • Thời lượng 3 buổi - 9 giờ
 • Học phí
 • 1.600.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

 • Khai giảng 29/06/2020
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 06/01/2021
 • Thời lượng 50 giờ
 • Học phí
 • 3.300.000đ