Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 16/04/2022
  08/05/2022
  10/06/2022
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • Online 2.000.000đ
  Offline 2.200.000đ 
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 13/06/2022
 • Thời lượng 12.5 giờ
 • Học phí
 • Online 2.500.000đ
  Offline 2.700.000đ 
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 03/04/2022
 • Thời lượng 50 giờ
 • Học phí
 • 3.300.000đ  
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 13/04/2022
  20/05/2022
  28/05/2022
  18/06/2022
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.900.000đ
  Offline 2.100.000đ 
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng 03/04/2022
  26/05/2022
  04/06/2022
 • Thời lượng 12.5 giờ
 • Học phí
 • Online 2.500.000đ
  Offline 2.700.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 25/04/2022
  28/05/2022
  19/06/2022
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.300.000đ
  Offline 1.500.000đ 
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng 22/06/2022
 • Thời lượng 54 giờ
 • Học phí
 • 5.900.000 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 04/04/2022
  07/05/2022
  29/05/2022
  27/06/2022
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.500.000đ
  Offline 1.700.000đ 
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng 07/05/2022
  25/06/2022
 • Thời lượng 17.5 giờ
 • Học phí
 • Online 3.300.000đ
  Offline 3.500.000đ 
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

 • Khai giảng 26/02/2022
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.300.000đ
  Offline 1.500.000đ 
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng 07/05/2022
 • Thời lượng 3 buổi - 9 giờ
 • Học phí
 • Online 1.600.000đ
  Offline 1.800.000đ 
Khóa học Combo 3 Business Intelligence

Khóa học Combo 3 Business Intelligence

 • Khai giảng Liên hệ