Trong tổ chức và tập thể, nhà quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phối hợp giữa các thành viên thông qua việc kiểm soát các hoạt động của tổ chức. Một nhà quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình kinh doanh bằng cách áp dụng các kỹ năng quản lý của anh/cô ấy. Một người quản trị giỏi cần tuân thủ các nguyên tắc quản trị cơ bản và sở hữu các kỹ năng cơ bản.

Kỹ năng lập kế hoạch

Lập kế hoạch là quá trình đưa ra quyết định cho tương lai, là bước đầu tiên để thực hiện thành công một quy trình. Lập kế hoạch đòi hỏi người ta phải hiểu mục đích của của nhiệm vụ phải hoàn thành và cả quá trình thực hiện. Hơn nữa, nó đòi hỏi nhà quản trị phải tính đến các mối đe dọa tiềm tàng (không có tài nguyên, sự chậm trễ không mong muốn hoặc sụp đổ ngân sách) để thực hiện thành công một quy trình. Tốt nhất, nên có một dự phòng cho mọi kế hoạch. Nhà quản trị nên suy nghĩ về “điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch này thất bại” và có kế hoạch thay thế

Kỹ năng lãnh đạo

Đây là một trong những kỹ năng quản lý quan trọng nhất. Lãnh đạo bao gồm tổ chức hiệu quả các nguồn lực để đạt được mục tiêu của công ty. Lãnh đạo liên quan đến việc quản lý nguồn nhân lực bằng cách đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên trong nhóm. Đó là về việc lãnh đạo mọi người và hướng dẫn họ hướng tới việc hoàn thành một mục tiêu chung. Trong đó, phân bổ công việc cho các nguồn lực, lập kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được giao và giúp nhóm hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu hàng đầu.

Kỹ năng xây dựng đội ngũ

Đây là một kỹ năng quản lý cơ bản khác bao gồm giao tiếp với nhân viên – nguồn lực quan trọng nhất của một tổ chức. Việc khuyến khích các thành viên trong nhóm đưa ra ý tưởng, cho phép họ phạm sai lầm và học hỏi có thể được mô tả như một kỹ năng xây dựng đội nhóm. Để xây dựng một đội, nhà quản trị cần bồi dưỡng tinh thần đồng đội giữa tất cả các thành viên trong nhóm. Để nhóm cảm thấy có động lực làm việc, điều quan trọng là nhà quản trị phải đáp ứng cho mong đợi của họ, nhận ra điểm mạnh là gì và hiểu những gì họ thiếu. Kỹ năng nằm ở việc hiểu biết về đội ngũ mình đang lãnh đạo, khuyến khích các thành viên chủ động và tham gia vào mọi hoạt động của công ty.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Ngay cả sau khi có được kiến ​​thức về chuyên môn và sự tự tin cần thiết để quản lý nhóm, thứ mà nhà quản trị có thể thiếu là kỹ năng mềm. Kỹ năng con người cũng quan trọng không kém trong quản lý. Kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Một nhà quản trị nên cởi mở và sẵn sàng giao tiếp. Anh ta có thể chấp nhận những lời chỉ trích mang tính xây dựng và điều quan trọng phải truyền đạt kế hoạch của mình cho nhóm và tiếp nhận cả những ý kiến từ cấp dưới. Giao tiếp là một hoạt động hai chiều và để duy trì như vậy, người quản lý cần sở hữu kỹ năng lắng nghe. Kỹ năng thuyết trình tốt giúp người quản lý giao tiếp với nhóm của mình. “Cách bạn giao tiếp” cũng quan trọng như “nội dung giao tiếp”.

Kỹ năng ra quyết định

Nhà quản trị cần nắm bắt tình hình, suy nghĩ về những mục tiêu cần thực hiện và phân tích hậu quả của quyết định của mình. Cách tiếp cận giải quyết vấn đề cũng được coi là một trong những kỹ năng quản trị cơ bản. Để xem xét một tình huống phân tích, người ta cần có một cách tiếp cận giải quyết vấn đề. Người ta cần phải suy luận mọi hậu quả và đưa ra những ưu và nhược điểm của quyết định. Nhà quản trị cần phải là một người suy nghĩ nhanh chóng. Nhà quản trị phải giữ cho mình sự bình tĩnh, nhận thức được kết quả của các quyết định của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho chúng. Trong một doanh nghiệp có những lúc cả thành công và thất bại. Một người quản lý nên được trang bị kỹ năng ra quyết định để xử lý cả hai.

Kỹ năng giao nhiệm vụ

Ủy quyền hiệu quả là một phần quan trọng của quản trị, bao gồm phân công nhiệm vụ cho đúng người trong một nhóm. Điều này ngụ ý rằng một nhà quản trị nhận thức rõ về điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên trong nhóm của mình và biết chính xác công việc nào có thể được thực hiện tốt nhất bởi thành viên nào trong nhóm. Ủy quyền là công cụ trong việc phát triển những người kế vị hiệu quả. Các cá nhân được giao nhiệm vụ có cơ hội hiểu nhận trách nhiệm và phát triển bản thân. Để một nhà quản trị có thể gánh vác trách nhiệm lớn hơn, anh ta cần giao phó một số trách nhiệm của mình cho cấp dưới.

Kỹ năng quản lý thời gian

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả đòi hỏi phải quản lý tốt thời gian. Để thực hiện thành công một quy trình, hoặc hoàn thành một nhiệm vụ, nhà quản trị cần xây dựng các mục tiêu ngắn hạn và thời hạn để đạt được chúng. Anh ta cần lên lịch cho các nhiệm vụ của mình và đội của mình để đáp ứng thời hạn. Dựa trên thời gian và tài nguyên có sẵn, nhà quản trị cần phân bổ lượng thời gian phù hợp cho từng nhiệm vụ. Toàn bộ kế hoạch cần phải được thực hiện trong một khoảng thời gian quy định. Điều này cần một ý thức tốt về kỹ năng quản lý thời gian.
<UniTrain sưu tầm & dịch>
Xem thêm