Lịch thi ACCA 2021

Đồng hành cùng học viên theo học ACCA, UniTrain cập nhật thông tin cần thiết và quan trọng về lịch thi ACCA 2020. Các cột mốc quan trọng trong kỳ thi ACCA bao gồm:

– Open Date: ngày đầu tiên mở đăng ký.
– Early Deadline: Hạn đóng phí sớm (phí thấp nhất).
– Standard Deadline: Hạn đóng phí chuẩn, đồng thời là hạn cuối sửa đổi thông tin đăng ký thi.
– Late Deadline: Hạn đóng phí trễ (đồng thời là ngày cuối cùng hoàn thành thủ tục đăng ký thi).
– Exam Date: thời gian tổ chức thi.
– Result Date: ngày nhận thông báo kết quả thi, thường có vào ngày 16 -17 tháng liền sau kỳ thi hoặc có ngay (đối với các môn F1-F9 thi trên máy tính CBE).

Lịch thi ACCA tháng 9/2021

Mon, 6/9/2021 Tue, 7/9/2021 Wed, 8/9/2021 Thu, 9/9/2021 Fri, 10/9/2021
Audit & Assurance (AA) Taxation (TX) Performance Management (PM) Financial Reporting (FR) Financial Management (FM)
Advanced Audit & Assurance (AAA) Advanced Taxation (ATX) Advanced Performance Management (APM) Strategic Business Reporting (SBR) Advanced Financial Management (AFM)
Strategic Business Leader (SBL) Corporate and Business Law (LW)

Lịch thi ACCA tháng 12/2021

Mon, 6/12/2021 Tue, 7/12/2021 Wed, 8/12/2021 Thu, 9/12/2021 Fri, 10/12/2021
Audit & Assurance (AA) Taxation (TX) Performance Management (PM) Financial Reporting (FR) Financial Management (FM)
Advanced Audit & Assurance (AAA) Advanced Taxation (ATX) UK, ZAF Advanced Performance Management (APM) Strategic Business Reporting (SBR) Advanced Financial Management (AFM)
Strategic Business Leader (SBL) Advanced Taxation (ATX) CYP, HKG, IRL, MLA, MYS, SGP Corporate and Business Law (LW)

Lịch thi Foundations và bài thi khác tháng 12/2021

Mon, 6/12/2021 Tue, 7/12/2021 Wed, 8/12/2021 Thu, 9/12/2021 Fri, 10/12/2021
Foundations in Taxation (FTX) Foundations in Financial Management (FFM) Foundations in Audit (FAU) Technician Role Simulation (TRS) Diploma in International Financial Reporting (DipIFR)

Phí thi ACCA là bao nhiêu?

Bạn có biết nếu đóng trễ, phí thi một môn ACCA có thể TĂNG GẤP 3 LẦN?

Đó là lý do bạn phải luôn chú ý các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi ACCA. Mỗi deadline sẽ tương ứng với một mức phí khác nhau và càng trễ thì chi phí lại càng cao.

Lệ phí thi ACCA 2021.

Lịch thi và lệ phí thi ACCA mới nhất

(*) Một số lưu ý cho ACCA Exam:

– Đăng ký thi tối đa 4 môn/kỳ và 8 môn/năm.
– Chỉ được đăng ký thi môn P sau khi đã hoàn thành tất cả các môn F.
– ACCA không quy định thời hạn hoàn thành các môn F. Tuy nhiên học viên có 7 năm để hoàn thành cấp độ Professional (môn P) kể từ ngày thi đậu môn P đầu tiên. Nếu chưa hoàn thành trong thời gian này, học viên phải thi lại các môn P đã pass quá 7 năm về trước.

Từ tháng 06/2018:
– ACCA áp dụng 100% kỳ thi trên máy tính đối với môn F5 – F9 tại Việt Nam.

Từ tháng 09/2018:
– Môn P1 (Governance, Risk and Ethics) và P3 (Business Analysis) sẽ được thay bằng môn mới là môn Strategic Business Leader (SBL) – Case Study.
– Môn P2 (Corporate Reporting) sẽ được thay thế bằng môn Strategic Business Reporting (SBR).
– ACCA sẽ áp dụng phần Ethics and Professional Skills mới thay thế cho Professional Ethics Module hiện tại.

Tham khảo chương trình học:

Khóa học ACCA MA (F2) – Kế toán Quản trị giúp học viên hiểu và ứng dụng thành thạo phương pháp và nguyên tắc kế toán chi phí, dự toán ngân sách, lập kế hoạch và kiểm soát thực tế so với ngân sách.

Khóa học ACCA FA (F3) – Kế toán Tài chính giúp học viên nắm chắc kiến thức và thành thạo các kỹ thuật bút toán kép, lập các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất báo cáo tài chính.

Khóa học ACCA FR (F7) – Lập báo cáo tài chính giúp học viên vận dụng các chuẩn mực Quốc tế IFRS để đọc hiểu, phân tích và lập báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất.

Khóa học ACCA AA (F8) – Kiểm toán giúp học viên nắm rõ các kiến thức kiểm toán như bằng chứng kiểm toám, thủ tục kiểm toán, hệ thống thông tin và kiểm soát nội bộ.

 

Tags

Leave us a Reply