Power Pivot là gì?

Power Pivot là một Add-in trong Excel cho phép người dùng khai thác sức mạnh của Business Intelligence ngay trên nền tảng Excel.

Người dùng có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu: SQL Server, Oracle, XML, Excel, Microsoft Access,… Sau đó lập mô hình dữ liệu từ các nguồn trên, phân tích dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả với công cụ Pivot Table.

Làm thế nào để ‘chạm tay’ vào add-in siêu ngầu này đây?

Power Pivot có sẵn trong Excel 2016 nên người dùng chỉ cần kích hoạt tính năng này lên và sử dụng.

Bước 1: Chọn File, Options

Bước 2: Chọn Add-Ins, đối với danh sách thả xuống (dropdown list) Manage, chọn COM Add-ins, Go

Bước 3: Đánh dấu tick vào Microsoft Power Pivot for Excel, OK

Bước 4: Bây giờ thì bạn đã có Tab Power Pivot rồi. Bấm Manage để xem cửa sổ Power Pivot.

Các phiên bản Office hỗ trợ Power Pivot: Office 365 Pro Plus hoặc Office 365 E3. Power Pivot không có sẵn trong Office 2016 đối với các phiên bản Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1.


→ Xem thêm: