Kế hoạch phát triển sự nghiệp là một chuẩn mực hữu ích cho phép bạn phác thảo một bức tranh thực tế về sự tiến bộ của bạn trong sự nghiệp. Nó cũng sẽ tăng cơ hội thành công của bạn hơn. Thời gian dành cho việc suy ngẫm không bao giờ lãng phí vì nó giúp bạn xác định các kỹ năng, điểm mạnh và hạn chế mà bạn có và đánh giá xem những điều này có thể thay đổi theo thời gian như thế nào. Việc suy ngẫm sẽ dẫn đến sự rõ ràng, để khi cơ hội xuất hiện, bạn có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Lập kế hoạch nghề nghiệp sẽ khiến bạn dành thời gian để hiểu bản thân, từ đó, phát triển tài năng, khả năng của bạn và tận dụng chúng tối đa. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn về tương lai của mình và sự tự tin này cần được thể hiện trong cách hành xử của bạn tại nơi làm việc hoặc trong các cuộc phỏng vấn. Có ý thức nghề nghiệp cao, có kế hoạch cho tương lai và luôn phấn đấu đều góp phần nâng cao khả năng bạn được tuyển dụng.

Danh sách hành động cần thực hiện nhằm phát triển sự nghiệp:

1. Hiểu mình là ai

2. Xem xét hướng bạn muốn sự nghiệp của mình đi

3. Đặt ra khung thời gian thực tế

4. Ổn định sự nghiệp

5. Lên kế hoạch linh hoạt để đáp ứng những điều bất ngờ

6. Chủ động tạo ra sự tiến bộ

7. Thay đổi chức vụ hiện tại

8. Thay đổi bản thân

9. Thay đổi công việc của bạn

10. Cập nhật và định hình lại kế hoạch của bạn

Hướng dẫn cụ thể hơn về việc hoạch định nghề nghiệp có thể được tải tại đây. Chúc các bạn có sự nghiệp thành công rực rỡ nhé!

 

Từ An Phong – UniTrain dịch – nguồn: Chartered Management Institute