LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ACCA MA (F2) – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Khai giảng: 01/11/2018
Lịch học: Tối T5 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 18/09/2018
ACCA FA (F3) – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Khai giảng: 07/11/2018
Lịch học: Tối T4 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 27/07/2018
ACCA FR (F7) – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khai giảng: 20/10/2018
Lịch học: Tối T3 & Cả ngày T7
Hạn ưu đãi: 24/09/2018
ACCA AA (F8) – KIỂM TOÁN Khai giảng: 21/10/2018
Lịch học: Tối T5 & Cả ngày CN
Hạn ưu đãi: 21/09/2018
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 15/08/2018
Lịch học: Tối T4 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 20/07/2018
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 08/09/2018
Lịch học: Tối T5 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 08/08/2018
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 14/10/2018
Lịch học: Tối T5 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 14/09/2018
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 15/09/2018
Lịch học: Tối T3 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 31/08/2018
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 15/10/2018
Lịch học: Tối T4 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 17/09/2018
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 25/08/2018
Lịch học: Tối T5 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 25/07/2018
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 26/09/2018
Lịch học: Tối T4 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 20/08/2018
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 29/10/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 01/10/2018
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 12/08/2018
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 12/07/2018
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 07/09/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 07/08/2018
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 04/10/2018
Lịch học: Tối T5 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 04/09/2018
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 17/09/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 17/08/2018
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 16/10/2018
Lịch học: Tối T3 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 17/09/2018

 

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Chương trình Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Chứng chỉ ACCA 1 môn ACCA MA/FA (F2/F3) 3.900 3.300 3.100 3.000
2 môn ACCA MA & FA (F2 & F3) 7.800 5.600 5.300 5.100
1 môn ACCA FR/AA (F7/F8) 6.500 5.300 4.900 4.700
2 môn ACCA FR & AA (F7 & F8) 13.000 9.400 9.000 8.600
2 môn ACCA MA/FA & FR/AA 10.400 7.500 7.200 7.000
Excel Thực hành Excel trong Kiểm toán 1.200 1.100 1.000 900
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu 1.400 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng VBA trong Excel 1.400 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel 1.800 1.500 1.400 1.300
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel 1.500 1.400 1.300 1.200
Kỹ năng Chuẩn bị CV – Phỏng vấn 1.200 900 800 700
Tiếng Anh Chuyên ngành 2.800 2.600 2.500 2.400

 

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.