LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ACCA F2 – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Khai giảng: 10/07/2018
Lịch học: Tối T3 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 11/06/2018
ACCA F2 – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Khai giảng: 21/07/2018
Lịch học: Tối T4 & Sáng T7
Hạn ưu đãi: 21/06/2018
ACCA F3 – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Khai giảng: 31/05/2018
Lịch học: Tối T5 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 02/05/2018
ACCA F3 – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Khai giảng: 28/08/2018
Lịch học: Tối T3 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 27/07/2018
CHUẨN BỊ CV – PHỎNG VẤN Khai giảng: 04/03/2018
Lịch học: Chiều CN
Hạn ưu đãi: 30/01/2018
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 09/06/2018 (Full)
Lịch học: Tối T4 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 15/05/2018
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 21/07/2018
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 21/06/2018
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 20/08/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 20/07/2018
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 08/06/2018 (Full)
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 15/05/2018
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 20/07/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 20/06/2018
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 25/08/2018
Lịch học: Tối T5 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 25/07/2018
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 30/05/2018 (Full)
Lịch học: Tối T4 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 15/05/2018
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 09/07/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 29/05/2018
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 12/08/2018
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 12/07/2018
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 30/06/2018
Lịch học: Tối T4 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 30/05/2018

 

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
1 MÔN ACCA F2/F3 3.900 3.300 3.100 3.000
2 MÔN ACCA F2 & F3 7.800 5.600 5.300 5.100
CHUẨN BỊ CV – PHỎNG VẤN 1.200 900 800 700
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN 1.200 1.000 900 800
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL 1.200 1.000 900 800
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL 1.600 1.500 1.400 1.300
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL 1.500 1.400 1.300 1.200
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2.800 2.600 2.500 2.400

 

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.