LỊCH KHAI GIẢNG

 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ACCA MA (F2) – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Khai giảng: 25/11/2018
Lịch học: Tối T5 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 25/10/2018
ACCA FA (F3) – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Khai giảng: 07/11/2018
Lịch học: Tối T4 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 08/10/2018
ACCA FR (F7) – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khai giảng: 27/10/2018
Lịch học: Tối T3, Tối T5 & Cả ngày T7
Hạn ưu đãi: 24/09/2018
ACCA AA (F8) – KIỂM TOÁN Khai giảng: 23/12/2018
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 23/11/2018
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 14/10/2018
Lịch học: Tối T5 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 14/09/2018
Khai giảng: 14/11/2018
Lịch học: Tối T4 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 25/10/2018
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 28/10/2018
Lịch học: Tối T4 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 17/09/2018
Khai giảng: 23/11/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 23/10/2018
Khai giảng: 11/12/2018
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 12/11/2018
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 29/10/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 01/10/2018
Khai giảng: 20/11/2018
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 22/10/2018
Khai giảng: 10/12/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 12/11/2018
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 24/11/2018
Lịch học: Tối T5 & Sáng T7
Hạn ưu đãi: 24/10/2018
Khai giảng: 28/12/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 28/11/2018
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 25/11/2018
Lịch học: Chiều CN
Hạn ưu đãi: 25/10/2018
Khai giảng: 23/12/2018
Lịch học: Chiều CN
Hạn ưu đãi: 23/11/2018
KIỂM TOÁN THỰC HÀNH CƠ BẢN Khai giảng: 29/10/2018
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 17/09/2018

 

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Chương trình Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Chứng chỉ ACCA ACCA MA/FA (F2 hoặc F3) 3.900 3.300 3.100 3.000
Combo 2 môn ACCA MA & FA (F2 & F3) 7.800 5.600 5.300 5.100
ACCA FR/AA (F7 hoặc F8) 6.500 5.300 4.900 4.700
Combo 2 môn ACCA FR & AA (F7 & F8) 13.000 9.000 8.800 8.600
Combo 2 môn ACCA MA/FA & FR/AA 10.400 7.400 7.200 7.000
Combo 4 môn ACCA MA, FA, FR, AA 20.800 14.000 13.800 13.600
Excel Thực hành Excel trong Kiểm toán 1.200 1.100 1.000 900
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu 1.400 1.300 1.200 1.100
Ứng dụng VBA trong Excel 1.400 1.300 1.200 1.100
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel 1.800 1.600 1.500 1.400
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel 1.500 1.400 1.300 1.200
Combo Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + Ứng dụng Dashboard Reprorting + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo 4.700 3.900 3.900 3.705
Kỹ năng Kiểm toán thực hành cơ bản 2.400 2.200 2.000 1.800
Chuẩn bị CV – Phỏng vấn 1.200 900 800 700
Tiếng Anh Chuyên ngành 2.800 2.600 2.500 2.400

 

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.