LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ACCA MA (F2) – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Khai giảng: 16/06/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 10/06/2019
Khai giảng: 12/09/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 25/07/2019
ACCA FA (F3) – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Khai giảng: 25/06/2019
Lịch học: Tối T3 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 05/06/2019
Khai giảng: 25/09/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 25/07/2019
ACCA FR (F7) – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khai giảng: 20/06/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 05/06/2019
ACCA AA (F8) – KIỂM TOÁN Khai giảng: 22/09/2019
Lịch học: Tối T3 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 25/07/2019

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 23/06/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 05/06/2019
Khai giảng: 21/07/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 27/06/2019
Khai giảng: 26/08/2019
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 26/07/2019
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 20/06/2019
Lịch học: Tối T5 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 05/06/2019
Khai giảng: 20/07/2019
Lịch học: Tối T2 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 20/06/2019
Khai giảng: 25/08/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 26/07/2019
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 09/06/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 28/05/2019
Khai giảng: 08/07/2019
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 20/06/2019
Khai giảng: 11/08/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 26/07/2019
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 21/06/2019
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 05/06/2019
Khai giảng: 17/07/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 20/06/2019
Khai giảng: 18/08/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 26/07/2019
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 06/07/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 20/06/2019
Khai giảng: 08/07/2019
Lịch học: Sáng T2, 4, 6
Hạn ưu đãi: 20/06/2019
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KẾ TOÁN Khai giảng: 06/07/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 20/06/2019
Khai giảng: 08/07/2019
Lịch học: Sáng T2, 4, 6
Hạn ưu đãi: 20/06/2019

 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Khai giảng: 02/06/2019
Lịch học: Cả ngày Chủ Nhật
Hạn ưu đãi: 26/04/2019
KIỂM TOÁN THỰC HÀNH Khai giảng: 22/06/2019
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 04/06/2019


ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
ACCA MA/FA (F2 hoặc F3) 3.900 3.300 3.100 3.000
Combo 2 môn ACCA MA & FA (F2 & F3) 7.800 5.600 5.300 5.100
ACCA FR/AA (F7 hoặc F8) 6.500 5.300 4.900 4.700
Combo 2 môn ACCA FR & AA (F7 & F8) 13.000 9.000 8.800 8.600
Combo 2 môn ACCA MA/FA & FR/AA 10.400 7.400 7.200 7.000
Combo 4 môn ACCA MA, FA, FR, AA 20.800 14.000 13.800 13.600

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Thực hành Excel trong Kiểm toán 1.300 1.200 1.100 1.000
Thực hành Excel trong Kế toán 1.300 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu 1.300 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng VBA trong Excel 1.400 1.300 1.200 1.100
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel 1.800 1.700 1.600 1.500
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel 1.600 1.500 1.400 1.300
Combo 4 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + VBA + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reprorting 6.100 5.000 4.750 4.500

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp 4.500 4.300 4.100 3.900
Kiểm toán thực hành 2.400 2.200 2.000 1.800
Tiếng Anh Chuyên ngành 2.800 2.600 2.500 2.400
Chuẩn bị CV – Phỏng vấn 1.200 900 800 700

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.