Với tốc độ đầu tư và phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ robot và AI (Artificial Intelligence) , con người hoàn toàn có thể hình dung về một tương lai gần có sự xuất hiện của những cỗ máy nhân tạo được lập trình cùng tham gia vào các hoạt động tại nơi làm việc. Chính sự có mặt của các cỗ máy này hứa hẹn sẽ tạo ra hàng chục triệu việc làm mới cho nguồn lao động, thay vì như nhiều người vẫn e sợ rằng điều này sẽ đe dọa đến miếng cơm manh áo của họ.

Mặc dù tăng trưởng nhanh chóng, vẫn có những dự đoán cho rằng sẽ xảy ra những thay đổi đáng kể về bản chất và tính bền vững của những vai trò mới. Các nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học, phát triển phần mềm và ứng dụng, chuyên gia thương mại điện tử và truyền thông xã hội sẽ được tăng cường bằng cách sử dụng công nghệ. Các vai trò khác cũng được quan tâm là những vai trò thúc đẩy các kỹ năng “con người” cụ thể, chẳng hạn như nhân viên dịch vụ khách hàng, chuyên gia bán hàng và tiếp thị, đào tạo và phát triển,…

Trong số những thách thức chính của giai đoạn này, việc đào tạo lại nhân viên với những kỹ năng cần thiết và phù hợp với bối cảnh như tư duy phân tích (analytical thinking), đổi mới (innovation) cũng như chủ động học hỏi sẽ được chú trọng hàng đầu; đồng thời đưa ra những giải pháp mà các công ty nhấn mạnh để lấp đầy những khoảng trống về kỹ năng mà công nghệ tạo ra. Từ đó xây dựng một chiến lược toàn diện, sử dụng tự động hóa để nâng cao lợi thế cạnh tranh của lực lượng lao động và sau cùng là của toàn doanh nghiệp.

<Nguồn: entrepreneur.com – UniTrain dịch>

 

Leave us a Reply