Cát Hoàng Dương

Thầy Dương hiện là Operation Manager Assistant tại Masterise Homes, phụ trách việc cải thiện hiệu suất và quản lý các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trước đó, Thầy Dương từng giữ vị trí Senior Business Intelligence Analyst tại JobHopin Asia và Business Analyst tại INSEE Vietnam và Techcombank.

Với vai trò là Operation Manager Assistant, thầy Dương phối hợp với phòng kinh doanh và hỗ trợ cải thiện quy trình bán hàng, thu thập phản hồi nhằm cải thiện hệ thống bán hàng của công ty, duy trì và nâng cao hệ thống quản lý tài liệu, theo dõi và quản lý các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trước đó với vai trò là Senior Business Intelligence Analyst tại JobHopin Asia, thầy phụ trách việc đánh giá các chỉ số kinh doanh, dự đoán các yêu cầu, phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện, và phát triển cũng như triển khai các giải pháp với các phòng ban, đánh giá liên tục về quy trình kinh doanh và phát triển chiến lược tối ưu hóa các chỉ số, thu thập thông tin quan trọng từ các bên liên quan, phân tích nhu cầu và lập các báo cáo phân tích thông qua các công cụ phân tích dữ liệu như Power BI, Data Studio,..

Trong quá trình làm việc với vai trò Business Analyst tại INSEE Vietnam và Techcombank, thầy đã từng đảm nhiệm chức vụ quản lý team phân tích dữ liệu và báo cáo, sử dụng phần mềm phân tích kinh doanh để tạo báo cáo như Power BI, Data Studio, Bigquery. Thầy phụ trách việc đánh giá quy trình hoạt động để tìm ra cơ hội cải thiện hiệu suất và tự động hóa các quy trình. Phân tích và đánh giá những khó khăn, tìm ra nguyên nhân và sử dụng các công cụ phân tích để trình bày báo cáo, đề xuất và triển khai giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Trong quá trình làm việc, thầy đã áp dụng kiến thức về cấu trúc cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu để tạo ra những báo cáo giúp cho nhà quản trị và nhân viên tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian nhờ tự động hóa, hỗ trợ việc ra các quyết định kinh doanh.

Với những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích cùng các kỹ năng đào tạo, thầy Dương sẽ mang đến cho học viên những giờ học hiệu quả từ những ví dụ thực tế và các phân tích chuyên sâu.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Operation Manager Assistant <br> Masterise Homes