Hồ Trần Hiếu Trung

Thầy Trung hiện là Head of Finance tại Ascend Vietnam Ventures, từng giữ vị trí Finance Director tại Asia Clean Capital Vietnam phụ trách hoạt động quản trị, xây dựng mô hình tài chính và quy trình Tài chính. Trước đó, Thầy Trung từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính (Financial Controller, Head of Finance) tại Hella Việt Nam, và Trưởng nhóm Kiếm toán (Senior Assurance Associate) bộ phận Kiểm toán các Định chế Tài chính (Financial Service Organization) tại EY Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét và tư vấn cho các tổ chức tài chính và ngân hàng trong và ngoài nước.

Thầy Trung có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Với vai trò Trưởng phòng Tài chính tại Hella Việt Nam, thầy Trung có kinh nghiệm quản lý dữ liệu và lập các báo cáo hợp nhất cho công ty đa quốc gia, xây dựng và phân tích ngân sách tài chính, và phối hợp cùng các bộ phận Sales, BD, HR, Operation trong việc xây dựng các mô hình tài chính để đánh giá hiệu quả đầu tư, kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản trị chi phí, đưa ra các đề xuất chiến lược về mặt tài chính với Ban Giám đốc công ty.

Trước đó, với vai trò Trưởng nhóm kiểm toán, thầy Trung đảm nhiệm công tác hoạch định chương trình kiểm toán, xem xét các khoản mục quan trọng, đánh giá thủ tục kiểm toán, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, đặc biệt là cung cấp dịch vụ kiểm toán các định chế tài chính như: ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư…

Thầy Trung từng đạt giải nhất trong cuộc thi National Champion of Microsoft Office Specialist World Championship 2013, Vietnam Region – Microsoft PowerPoint và giải 4 trong cuộc thi Worldwide of Microsoft Office Specialist World Championship 2013, Worldwide – Microsoft PowerPoint do Microsoft tổ chức.

 

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Head of Finance <br> Ascend Vietnam Ventures