Hồng Đăng Khoa

Thầy Hồng Đăng Khoa hiện là Card Portfolio Manager – Trưởng phòng Quản lý Danh mục thẻ tại ngân hàng VIB, từng đảm nhận vị trí Chuyên viên tài chính cao cấp khối Ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng VIB, chuyên viên MIS khối Tài chính tiêu dùng ngân hàng OCB và trước đó thầy là kiểm toán viên tại EY Việt Nam.

Ngoài ra, thầy Khoa còn là cộng tác viên trong các dự án của Plexus Technology Group và Boston Medical Data LLC, các công ty cung cấp các giải pháp quản trị thông tin và công nghệ trong lĩnh vực y tế tại Mỹ.

Thầy Khoa từng tham gia triển khai các dự án xây dựng báo cáo quản trị cho các mảng finance, productivity, customer segment, capacity management, HR trong lĩnh vực ngân hàng và y tế.

Với đam mê về mảng dữ liệu và phân tích dữ liệu, thầy Khoa không ngừng phát triển kỹ năng về Excel, các ngôn ngữ truy vấn SQL, DAX và các ứng dụng BI. Thầy luôn hướng tới việc nâng cao năng suất công việc thông qua các ứng dụng, ngôn ngữ lập trình vào các báo cáo quản trị.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Card Portfolio Manager <br/> VIB