Trần Hậu Long, CFA

Thầy Long có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và đầu tư tại Việt Nam. Thầy đã từng giữ vị trí quản lý đầu tư tại một số công ty hàng đầu như BW Industrial Development, công ty phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam, liên danh giữa Quỹ đầu tư Warburg Pincus và Becamex. Ngoài ra, thầy Long còn có kinh nghiệm trong ngành tư vấn Mua Bán và Sáp Nhập (M&A) tại Việt Nam, với vai trò ở bộ phận chiến lược và định giá tại EY Việt Nam, cũng như chuyên viên phân tích ngân hàng đầu tư tại BDA Partners. Thầy đang là CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst – Chuyên gia Phân tích Đầu tư Tài chính) thuộc viện CFA Institute (Viện CFA – Hoa Kỳ).

Xuyên suốt quá trình làm việc, thầy Long đã phát triển và vận dụng các kỹ năng phân tích và quản lý dữ liệu, xây dựng mô hình tài chính, lập các tài liệu chào mua, chào bán cũng như các tài liệu hợp đồng giao dịch. Thầy cũng đã giúp các bên đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp. Với kiến thức và kinh nghiệm có được, thầy Long mong muốn truyền tải kiến thức áp dụng thực tế cho học viên.

 

Thông tin Giảng viên