Lý Hồng Mỹ, ACCA, VACPA, Master of Accounting & Auditing

Cô Lý Hồng Mỹ là Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao của Ernst & Young Việt Nam với trên 13 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp hàng đầu, niêm yết ở Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực dầu khí, bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, sản xuất và thương mại.

Với vai trò là Audit Senior Manager (Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao) của EY, cô đảm nhiệm công tác hoạch định chương trình kiểm toán, đánh giá rủi ro kiểm toán, quản lý và giám sát việc thực hiện các thủ tục kiểm toán. Cô Mỹ có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và quốc tế, các quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cô có nhiều kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất theo quy định của Nhà nước cũng như theo yêu cầu của tập đoàn, dịch vụ kiểm toán vốn, kiểm toán theo những thủ tục đã được thống nhất. Bên cạnh đó, cô cũng phụ trách mảng tập huấn và đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong bộ phận Dịch vụ kiểm toán tài chính của EY. Trong hơn 13 năm làm việc tại EY, cô luôn được đánh giá thành tích làm việc xuất sắc.

Cô Mỹ là Kiểm toán viên Công chứng được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận và là hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội viên hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA). Cô cũng đang nắm giữ bằng Thạc sĩ kế toán kiểm toán (Master of Accounting & Auditing) do Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Senior Manager <br/> EY