Mạc Tú Lâm, FCCA

Cô Lâm có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, tuân thủ và tư vấn. Cô là hội viên kỳ cựu (FCCA) của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA).

Hiện tại, cô đang giữ vị trí Commercial Finance Director tại Abbott. Trước đó, cô  giữ vị trí Head of Finance (Malaysia, Singapore và Brunei), và Finance Business Partner for Consumer Health Vietnam and the Code Compliance Officer của công ty dược phẩm Bayer.

Trong vai trò Commercial Finance Director tại công ty Abbott, cô Lâm đảm nhận trách nhiệm phát triển các chiến lược tài chính phù hợp với mục tiêu chiến lược, xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh tài chính, thiết lập và duy trì một môi trường kiểm soát nội bộ vững mạnh và tuân thủ cho doanh nghiệp, hỗ trợ Ban Giám đốc trong các quyết định quan trọng và đảm bảo các quyết định đầu tư hiệu quả, tư vấn Ban Giám đốc trong việc tối đa hóa lợi nhuận.

Trước đó, trong vị trí Head of Finance cho cụm Malaysia, Singapore và Brunei tại Bayer, cô đã đóng vai trò Controlling Business Partner với các bộ phận tại Malaysia và Singapore (Country Division Head (CDH), Divisional Leadership Team (DLT)) trong việc quản lý tài chính trong các hoạt động chiến lược của công ty, tập trung vào lập kế hoạch và dự báo, chiến lược thương mại và quản lý hiệu suất tài chính. Trước đó, cô Lâm đã nắm giữ vị trí Finance Business Partner for Consumer Health Vietnam and the Code Compliance Officer tại Bayer Việt Nam.

Trước khi công tác trong ngành dược phẩm, cô từng giữ vị trí External Auditor và Consulting Manager tại PwC, cô chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn về quản trị – rủi ro – tuân thủ và tài chính – kế toán cho các khách hàng, bao gồm các công ty đa quốc gia và công ty Việt Nam; các lĩnh vực chính tập trung vào dịch vụ kiểm toán nội bộ, xem xét và cải tiến quy trình kinh doanh và kiểm soát.

Cô Lâm luôn mang đến kiến thức thực tế và giá trị cho học viên của mình, dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong ngành tài chính và kế toán, cô cũng chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình nhằm truyền cảm hứng và hướng dẫn học viên đạt được kết quả xuất sắc trong quá trình học tập và làm việc.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Commercial Finance Director <br> Abbott