Ngô Thanh Trường

Thầy Trường hiện là Business Insights Supervisor tại Zuellig Pharma. Thầy Trường có 10 năm kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và các hệ thống quản trị doanh nghiệp, phụ trách xây dựng các báo cáo và hỗ trợ nhà quản trị đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả bằng các ứng dụng Business Intelligence.

Thầy có kinh nghiệm quản lý cơ sở dữ liệu và lập các báo cáo quản trị trên ứng dụng Tableau, xây dựng ngân sách, đánh giá hiệu quả hoạt động, đảm bảo và duy trì hoạt động của các hệ thống báo cáo eZCRM, eZRx, cung cấp dữ liệu cho các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp. Thầy sở hữu chứng chỉ Tableau Desktop Specialist Certificate.

Trước đó với vai trò Sales Program & Performance Manager tại DHL Express, thầy Trường phụ trách lập kế hoạch kinh doanh – Business planning cho nhiều quốc gia, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và đảm bảo chất lượng dữ liệu theo yêu cầu, phân tích và xác định các cơ hội tự động hóa cho các hệ thống báo cáo trong doanh nghiệp, đảm bảo và duy trì hoạt động hệ thống CRM và các phần mềm khác.

Với vai trò Senior Data Analyst tại Gameloft, thầy Trường phụ trách phân tích dữ liệu doanh thu, phân tích thị trường – Market research, Competition benchmark và truyền đạt các thông tin, góc nhìn kinh doanh nhằm hỗ trợ phòng Tài chính – Finance Manager và các đối tác – Stakeholders trong việc ra quyết định, lập kế hoạch doanh thu của dự án và đưa ra các dự báo có độ chính xác cao, đề xuất các phương pháp mới cho quy trình để đánh giá nội bộ doanh nghiệp.

Thầy Trường là một giảng viên nhiệt tình, mong muốn được chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm của mình nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn trong cộng đồng về phân tích dữ liệu và quản trị năng suất. Thầy cũng có những quan tâm sâu sắc trong việc đào tạo và phát triển kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Business Insights Supervisor <br> Zuellig Pharma