Thầy Nguyễn Anh Minh, với vốn kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ và quản lý, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nhiều công ty mà thầy đã và đang làm việc.

Ở vị trí hiện tại làm Data Science Lead tại Arsen Kawaijuku Tech Việt Nam, thầy Minh chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật cho tất cả các dự án của công ty. Ở công ty này, thầy quản lý một đội ngũ chuyên gia phát triển các giải pháp tối ưu hóa cho ngành giáo dục ở Nhật Bản, góp phần cải thiện tính hiệu quả của quá trình dạy và học giữa giáo viên và học sinh. Bên ngoài trách nhiệm về mặt kỹ thuật,  trong vai trò quản lý của mình, thầy Minh tham gia vào quá trình đánh giá tính khả thi của các dự án, nhận diện rủi ro và cơ hội để từ đó đề xuất công nghệ phù hợp cho từng dự án.

Trước khi đến với công việc hiện tại, thầy Minh đã làm data scientist và team leader tại MTI Technology, Việt Nam. Ở đó, thầy đã làm trực tiếp và hướng dẫn một nhóm xây dựng Smart Search Engine sử dụng nhiều kỹ thuật Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) cho công ty. Ở vị trí này, thầy Minh quản lý quá trình phát triển, từ thiết kế kiến trúc hệ thống, nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật mới nhất, đến việc đánh giá hiệu suất của hệ thống này.

Ở các vị trí trước đây tại Honda R & D Americas Inc và 12TH Wonder LLC, Mỹ, thầy Minh làm việc trong lĩnh vực xử lý dữ liệu và phát triển website. Tại Honda, ông đã dẫn dắt một nhóm lập trình viên phát triển các ứng dụng web để phân tích chi tiết kết quả thử nghiệm ô tô, phục vụ cho các dự án phát triển ô tô mới của Honda ở thị trường Bắc Mỹ. Tại 12TH Wonder, thầy Minh có nhiệm vụ đã thiết kế và triển khai các cổng thông tin website như một nền tảng chung cho việc giao tiếp và hợp tác nhóm cho các bộ phận, phòng ban trong các công ty khách hàng.

Thầy Minh có bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính từ Đại học California State, East Bay. Kinh nghiệm phong phú của thầy trong quản lý cũng như trong việc trực tiếp phát triển giải pháp trong công nghiệp, sẽ giúp các học viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn biết cách vận dụng lý thuyết để giải quyết các bài toán thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của các học viên khi kết thúc khóa học.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Data Science Lead <br> Arsen Kawaijuku Tech