Nguyễn Hoàng Anh

Thầy Nguyễn Hoàng Anh đã gắn bó và làm việc hơn 12 năm trong ngành Giáo dục và Phân tích dữ liệu. Trong khoảng thời gian này thầy đã từng đảm nhiệm vị trí quản lý Dự án cho các sản phẩm CRM, SIS, Virtual class, Data warehouse và sử dụng các phần mềm phân tích kinh doanh để tạo báo cáo như Power BI, Holistic, Tableau.

Trong quá trình làm việc, thầy đã vận dụng kiến thức của mình về cấu trúc cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu để tạo ra những báo cáo quản trị trên Power BI giúp cho lãnh đạo các Công ty trong tập đoàn và nhân viên tiết kiệm rất nhiều thời gian so với cách làm báo cáo trước kia. Bên cạnh các kinh nghiệm về dữ liệu, thầy Hoàng Anh còn có kinh nghiệm sử dụng các giải pháp phục vụ cho việc tự động hóa như UiPath, Power App và Power Automate.

Với những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích trong nghề cũng các kỹ năng đào tạo, thầy Hoàng Anh sẽ mang đến cho học viên những giờ học hiệu quả từ những ví dụ thực tế và các phân tích chuyên sâu.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Trưởng nhóm cung cấp ứng dụng <br> En Pointe