Nguyễn Hoàng Anh

Thầy Nguyễn Hoàng Anh đã gắn bó và làm việc hơn 12 năm trong ngành Giáo dục và Phân tích dữ liệu. Trong khoảng thời gian này thầy đã từng đảm nhiệm vị trí quản lý Dự án cho các sản phẩm CRM, SIS, Virtual class, Data warehouse và sử dụng các phần mềm phân tích kinh doanh để tạo báo cáo như Power BI, Holistic, Tableau, Excel.

Học viên tham gia khóa học của thầy Hoàng Anh hiện đang công tác tại các doanh nghiệp tiêu biểu như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bel Việt Nam, Ajinomoto, SKF, Siemens, FWD, RMIT, Toyota Finance, Bosch, Danonfoods, Takaco Việt Nam, KMS-Healthcare, Greenfeed, Nhựa Bình Minh, Hợp Trí, Bibica, …

Tại Digi-Texx Vietnam, thầy giữ vị trí Project Manager – Quản lý Dự án, chịu trách nhiệm về các quản lý các dự án, tiêu biểu là dự án chính phủ với mục tiêu chính là số hóa khoảng 7.000.000 tài liệu giấy. Dự án này bao gồm triển khai Hệ thống Quản lý Tài liệu (DMS), phối hợp với các phòng ban nội bộ để thiết lập một hệ thống scan, dán nhãn và quản lý các nhà cung cấp giải pháp DMS đáp ứng yêu cầu của dự án.

Trước đó, thầy đã từng giữ vị trí IT Application Delivery Manager tại En Pointe Management Corporation, chịu trách nhiệm cải thiện dịch vụ IT bằng cách triển khai ManageEngine ServiceDesk và SLAs cho đội ngũ hỗ trợ IT, cũng như sử dụng ManageEngine để quản lý thiết bị và triển khai phần mềm. Thầy triển khai dự án thiết lập hệ thống ERP, bao gồm các module như CRM, Invoice, HRM, SIS, Timetable, Reporting by BI, Integrated Call Center, và SMS Brandname.

Trước đó, thầy đã làm việc tại Công ty Yola Education với vai trò IT System Admin & Delivery And Support Team Leader Cum BI. Ông chịu trách nhiệm triển khai các module Salesforce, bao gồm Sale Cloud, Report, Customer Services and Support, Marketing Automation, xây dựng báo cáo trên Salesforce và Power BI, Excel, quản lý các nhà cung cấp để phát triển data warehouse.

Trong quá trình làm việc, thầy đã vận dụng kiến thức của mình về cấu trúc cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu để tạo ra những báo cáo quản trị trên Power BI, Excel giúp cho lãnh đạo các Công ty trong tập đoàn và nhân viên tiết kiệm rất nhiều thời gian so với cách làm báo cáo trước kia. Bên cạnh các kinh nghiệm về dữ liệu, ông Hoàng Anh còn có kinh nghiệm sử dụng các giải pháp phục vụ cho việc tự động hóa như UiPath, Power App và Power Automate.

Với những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích trong nghề cũng các kỹ năng đào tạo, thầy Hoàng Anh sẽ mang đến cho học viên những giờ học hiệu quả từ những ví dụ thực tế và các phân tích chuyên sâu.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Project Manager <br> Digi-Texx Vietnam