Nguyễn Nam Hải, ACCA

Thầy Nguyễn Nam Hải hiện là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), hiện đang giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính tại Công ty CP Giải pháp Thương mại ABA (ABA Cooltrans). Trước đó, thầy từng là Kiểm soát viên tài chính cao cấp tại Công ty MM Mega Market Vietnam. Thầy Hải có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, kiểm toán, kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ, từng giữ vị trí Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty Deloitte Việt Nam.

Với vai trò hiện tại ở ABA Cooltrans cũng như trước đây ở MM Mega Market, thầy đã giúp xây dựng kế hoạch chiến lược, định hình và phát triển bộ máy tài chính kế toán của Công ty, phê duyệt các vấn đề về báo cáo tài chinh và thuế. Bên cạnh đó thầy là thành viên chính chịu trách nhiệm tham gia xây dựng và đánh giá quy trình, hiệu quả hoạt động và kiểm soát ngân sách của doanh nghiệp. Trước đó là Trưởng nhóm kiểm toán, thầy từng tham gia và đảm nhiệm nhiều dự án soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính theo IFRS và VAS, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, triển khai các chương trình kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thầy Nam Hải có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, thầy có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc phối hợp hoạch định các chiến lược dài hạn, lập và kiểm soát dự báo, ngân sách, quản lý dòng tiền và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị hiện đại.

Với kinh nghiệm thực tế về việc xây dựng và vận hành bộ máy tài chính, kế toán, kiểm toán trong nhiều ngành nghề khác nhau, lớp học của thầy Nam Hải luôn đem lại nhiều kiến thức thực tế bổ ích cho học viên.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Trưởng phòng Tài chính <br/> ABA Cooltrans