Nguyễn Thành Danh

Thầy Danh là một chuyên gia phân tích dữ liệu với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tìm hiểu và áp dụng thông tin từ dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh. Hiện tại, thầy đang làm việc tại Guardian Vietnam với vai trò Business Insight & Data Analytics Manager, đã đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và quản lý nền tảng dữ liệu khách hàng của công ty. Thầy đã phân tích một lượng lớn dữ liệu để nhận biết xu hướng và tìm ra mẫu, tín hiệu và câu chuyện ẩn trong dữ liệu.

Ngoài ra, thầy cũng chịu trách nhiệm quản lý nhóm dữ liệu và nền tảng dữ liệu khách hàng, hướng dẫn và đào tạo nhân viên, đồng thời đảm bảo rằng thông tin khách hàng được sử dụng một cách hiệu quả nhất để tạo ra lợi nhuận. Thầy cũng đã phát triển và triển khai các báo cáo tự động cho các bộ phận khác nhau trong công ty như Tài chính, Kinh doanh, Chuỗi cung ứng, Nhân sự và Marketing, nhằm giúp các bộ phận hiểu rõ hơn về thông tin khách hàng và thị trường.

Trước khi gia nhập Guardian Vietnam, thầy Danh đã có kinh nghiệm làm việc tại REALME VIETNAM và Global Integration Business Consultants (GIBC) trong vai tò là một Data Analyst Consultant. Tại đây, thầy đã phát triển kỹ năng tạo ra báo cáo trực quan, đề xuất chiến lược hành động dựa trên kết quả phân tích, và phân tích dữ liệu thông qua các công cụ thống kê. Thầy cũng đã tích luỹ kinh nghiệm trong việc quản lý dự án và nắm bắt thông tin thị trường để đưa ra những đề xuất phù hợp.

Thầy Danh có khả năng vận dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình như Excel, Power BI, SQL, Python, SPSS ….. để tự động hóa các công việc, tối ưu hiệu suất làm việc và đưa ra các quyết định kinh doanh có cơ sở. Thầy cũng có kinh nghiệm trong việc phân tích thông tin từ khảo sát và dữ liệu thị trường để đưa ra những quyết định chiến lược.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Business Insight - Data Analytics Manager <br> Guardian - DFI