Nguyễn Thu Huyền, FCCA

Cô Huyền có hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý tài chính tại các doanh nghiệp đa quốc gia như AB InBev, Sumitomo, Bayer, BP PETCO, Chevron. Cô là hội viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và sở hữu bằng Master of Accounting and Finance tại Đại học Công Nghệ Swinburne.

Hiện tại, cô đang giữ vị trí Finance Head khu vực Đông Nam Á tại công ty AB InBev. Trong vai trò Finance Head, cô Huyền đảm nhận trách nhiệm quản lý về thuế, FP&A, đánh giá đầu tư (khu vực sản xuất mới, dây chuyền sản xuất, thiết bị, sản phẩm) thông qua việc áp dụng mô hình tài chính, quản lý nguồn vốn, quản lý chi phí sản xuất hiệu quả, cải tiến quy trình và chi phí với việc áp dụng phương pháp SIT, LEAN và Six Sigma, phân tích xu hướng tương lai và thị trường để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo các quyết định đầu tư hiệu quả, thiết lập và duy trì một môi trường kiểm soát nội bộ tuân thủ cho doanh nghiệp.

Trước đó, trong vai trò là Country Lead tại Sumitomo – Summit Agro Vietnam LLC, cô đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo các bộ phận Commercial, Marketing, Research and Development trong việc thiết kế, triển khai chiến lược bán hàng và tiếp thị tại thị trường Việt Nam, quản lý về tài chính, lập kế hoạch ngân sách, quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.

Tại Bayer, cô đã đảm nhiệm vị trí Head of Controlling, phụ trách điều hành và lập kế hoạch tài chính, phân tích kinh doanh và quản lý hiệu suất, thiết kế và triển khai các chiến lược về xác định phân khúc khách hàng, đề xuất và định giá sản phẩm, thực hiện theo dõi KPI, kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, quản lý chi phí vốn lưu động, tăng trưởng, lợi nhuận, và quản lý nguồn lực của doanh nghiệp, sử dụng kỹ năng phân tích và nghiên cứu để đánh giá sự phát triển và xu hướng thị trường, quản lý dự án liên quan đến việc ra mắt sản phẩm mới, điều hành kế hoạch hiệu suất, lập ngân sách và dự báo.

Ngoài ra, cô đã đảm nhiệm vị trí Head of Business Planning and Administration, phụ trách quản lý các phòng ban Procurement, Customer Service and Logistics, Administration. Với vai trò Business Services Manager cum ASEAN Lead of General Servives and Employee Services, cô phụ trách dự án chuẩn hóa các chính sách về công tác phí của doanh nghiệp, triển khai dự án toàn cầu về quản lý sự kiện tại khu vực ASEAN. Với vị trí Finance Business Partner cum Head of Order To Cash and General Services, cô hỗ trợ quản lý sự kiện và các hoạt động Sales & Marketing.

Trước đó, cô đã từng giữ các vị trí Performance Manager tại BP PETCO phụ trách quản lý hiệu suất và thuế, Financial Analyst tại Chevron phụ trách về thuế, lập báo cáo tài chính, lập kế hoạch ngân sách, dự báo, và phân tích tài chính, cũng như thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán quy trình kinh doanh, Chief Accountant tại Vietnam Japan Gas chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động tài chính và kế toán bao gồm quản lý tài chính, thuế, làm việc với cơ quan chức năng, ngân hàng và kiểm toán viên, và là cố vấn tài chính cho tất cả các bộ phận khác.

Cô Huyền luôn mang đến kiến thức thực tế và giá trị cho học viên của mình, dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong ngành tài chính và kế toán ở các doanh nghiệp đa quốc gia và sự am hiểu về thị trường và kỹ năng lãnh đạo chuyên sâu đa chức năng, cô cũng chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình nhằm truyền cảm hứng và hướng dẫn học viên đạt được kết quả xuất sắc trong quá trình học tập và làm việc.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Finance Head - Southeast Asia <br> AB InBev