Phạm Tiến Đắc

Thầy Đắc hiện đang giữ vị trí Financial Supervisor tại Carlsberg Vietnam, phụ trách về việc lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị tại Carlsberg Vietnam Group, với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán độc lập, tư vấn tài chính – đầu tư, và quản trị tài chính doanh nghiệp tại các công ty hàng đầu trong ngành hàng FMCG.

Tại Carlsberg Vietnam, thầy tham gia các dự án liên quan đến báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, và hỗ trợ hoạt động cho bộ phận chuỗi cung ứng của công ty. Trước đó, với vai trò Financial Analysis Supervisor tại New Viet Dairy, thầy chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng của tập đoàn và các công ty con, phối hợp cùng các Business Unit Heads để xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm và cập nhật dự báo hàng tháng, chuẩn bị báo cáo quản trị hàng tháng cho Hội đồng Quản trị để phân tích kết quả tài chính và hoạt động.

Trước đó, thầy đã giữ vị trí Financial Analyst tại PAN Food JSC, thầy đảm nhiệm việc chuẩn bị báo cáo phân tích ngành, bao gồm phân tích môi trường kinh doanh, phân tích cung cầu, phân tích đối thủ cạnh tranh, phối hợp với các phòng ban kế toán, bán hàng, sản xuất và xử lý dữ liệu từ hệ thống ERP, đánh giá cơ hội đầu tư trong các dự án mua bán sát nhập M&A, xây dựng mô hình tài chính và báo cáo trực tiếp cho ban quản trị.

Thầy Đắc cũng đã từng tham gia vào các dự án định giá đầu tư ở vị trí Investment Associate tại Bluewave Advisory. Thầy chịu trách nhiệm đánh giá các cơ hội đầu tư, phân tích công ty, phân tích ngành và xây dựng mô hình định giá. Trước đó, thầy đã từng làm việc tại PwC Việt Nam và tham gia vào công việc kiểm toán báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn IFRS và VAS cho các công ty trong nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thầy có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và phân tích báo cáo tài chính và quản trị, lập kế hoạch và dự báo, hỗ trợ huy động vốn, và quan hệ với Nhà đầu tư cho các công ty trong ngành thực phẩm và đồ uống. Trong quá trình làm việc thực tế, thầy ứng dụng thành thạo các công cụ Excel, Power Query và Power BI trong việc lập báo cáo trực quan và xây dựng mô hình tài chính. Thầy luôn mang đến kiến thức thực tế và giá trị, dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong ngành tài chính và kế toán.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Financial Supervisor <br> Carlsberg Vietnam