Phùng Trọng Hải, FCCA, CPA

Thầy Phùng Trọng Hải có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng và tư vấn doanh nghiệp. Thầy từng giữ vị trí Giám đốc Bộ phận Phân tích và Hoạch định tài chính (Associate Director, Head of FP&A) tại công ty Zuellig Pharma Việt Nam, Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Senior Manager) tại EY Việt Nam. Thầy Hải là hội viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), đồng thời sở hữu chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam (VACPA).

Trong vai trò Giám đốc Bộ phận Phân tích và Hoạch định tài chính, thầy đã thiết lập quy trình làm việc của bộ phận, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin tài chính và báo cáo quản trị theo mô hình hiện đại, quản lý tập trung và tự động hóa; phối hợp hoạch định các chiến lược dài hạn, lập và kiểm soát dự báo, ngân sách, quản lý dòng tiền và chỉ đạo các dự án tài chính, quản trị rủi ro tài chính, tư vấn kế hoạch và thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư.

Trước đó với vai trò là Chủ nhiệm Cao cấp của EY, thầy Hải phụ trách phát triển thị trường và quản lý mảng tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực nhân sự. Thầy Hải tham gia nhiều dự án kiểm toán, soát xét đặc biệt, đánh giá tài sản, danh mục đầu tư chứng khoán, tín dụng, due diligence, xây dựng Business plan… cho nhiều định chế tài chính lớn tại Việt Nam.

Thầy có nhiều kinh nghiệm và quan tâm sâu sắc trong việc đào tạo và phát triển kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp, tham gia thỉnh giảng và đào tạo tại các trường đại học và trung tâm đào tạo về kế toán, kiểm toán, tài chính.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Quản lý tài chính, kiểm toán <br/> Zuellig Pharma, EY