#Excel_tips  #UniTrain

Thoạt nhìn, bạn sẽ thấy 2 loại định dạng này khá tương đồng với nhau. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy sự khác biệt nằm ở những điểm sau:

1. Ký hiệu đô la ($):

Với định dạng tiền tệ, ký hiệu này nằm ngay bên phải của con số;

Trong khi với định dạng kế toán, nó lại nằm ở mép trên của ô chứa con số

2. Con số 0:

Trong định dạng tiền tệ, số 0 vẫn hiển thị là số 0;

Trong khi với định dạng kế toán, số 0 lại thể hiện là dấu gạch ngang “-“

3. Số âm:

Với định dạng tiền tệ, số âm sẽ có một dấu gạch ngang “-“ ở phía trước;

Trong khi đó với định dạng kế toán, số âm được thể hiện bằng dấu ngoặc tròn ()

<Nguồn: UniTrain sưu tầm và biên dịch>

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu 
Khóa học ứng dụng VBA trong Excel
Khóa học Dashboard Reporting
Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel