THUÊ TÀI CHÍNH (Lease)

Hợp đồng thuê là hợp đồng thuê tài sản, có thể là đất, tòa nhà hoặc máy móc trong một khoảng thời gian nhất định và đưa ra các điều khoản thanh toán. Việc cho thuê tài chính thường đi kèm với nhiều điều kiện về việc sử dụng tài sản và  yêu cầu điều khoản bảo trì.

Một hợp đồng thuê thường là dài hạn – từ 1 – 20 năm. Các hợp đồng cho thuê tài chính sẽ có các điều khoản ràng buộc giữa bên cho thuê (chủ sở hữu tài sản) và bên thuê (người sử dụng tài sản).

Từ góc độ kế toán và thuế, việc thuê tài chính thường có hai hai loại chính: operating leases và capital leases. Nếu các điều khoản cho thuê đáp ứng các tiêu chí nhất định thì hợp đồng thuê tài chính sẽ được coi là vốn, bao gồm:

1) Giá trị của các khoản thanh toán cho thuê chiếm phần lớn giá trị thị trường của tài sản.

2) Thời hạn của hợp đồng thuê chiếm phần lớn thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

3) Có sự đàm phán giá cả khi thuê, người thuê có quyền mua lại tài sản sau khi thuê.

“Capital Leases” yêu cầu bạn ghi lại tài sản thuê tài chính như một tài sản cố định trên báo cáo tài chính và cũng ghi lại nghĩa vụ cho thuê là một trách nhiệm pháp lý. Theo thời gian, giá trị của tài sản được khấu hao và nghĩa vụ bên thuê tài chính sẽ giảm thông qua các khoản thanh toán đã đưa cho bên cho thuê tài chính.

THUÊ HOẠT ĐỘNG (Rent)

Việc cho thuê (rent) thường bao gồm khoảng thời gian ngắn hơn, thường là tối đa 1 năm hoặc tùy chọn thời gian gia hạn sau thời hạn hợp đồng theo quyết định của cả hai bên. Việc đi thuê (rent) phù hợp hơn với việc sử dụng các tài sản tạm thời (đất, tòa nhà hoặc máy móc) khi doanh nghiệp cho rằng tài sản đó sẽ không cần thiết trong thời gian dài. Hợp đồng cho thuê (rent) nói chung là nhiều hơn bình thường hơn so với hợp đồng thuê tài chính (lease).

Ngoài ra, nếu chi phí thuê/cho thuê tài sản cao, nó có thể được thuê trong một thời gian ngắn chỉ khi thật cần thiết và sau đó được trả lại. Thường thì điều này xảy ra trong lĩnh vực xây dựng, khi mà có một thiết bị rất tốn kém (như cần cẩu) là cần thiết trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Lúc đó, việc đi thuế (rent) sẽ trở nên phù hợp.

Một hợp đồng “operating leases” không có yêu cầu như vậy và bạn chỉ có thể chi trả các khoản thanh toán tiền thuê mỗi khi chúng đến thời hạn. Chi phí thuê luôn luôn được tính trên báo cáo thu nhập cho mục đích kế toán và thuế.

THUÊ TÀI CHÍNH & THUÊ HOẠT ĐỘNG (Lease & Rent)

Quyết định thuê tài chính (lease) hay thuê hoạt động (rent) thực sự phụ thuộc vào những gì bạn cần.

Nếu tài sản đó là thứ không thể thiếu trong hoạt động doanh nghiệp của bạn và bạn cần nó trong một thời gian rất dài sau đó thì việc đi thuê tài chính là lựa chọn tốt nhất của bạn. Những vấn đề bảo hiểm trong hợp đồng cho thuê tài chính rất quan trọng bởi điều đó đảm bảo doanh nghiệp của bạn cần những gì phù hợp.

Đối với các tài sản mà bạn chỉ sử dụng trong vòng một năm kinh doanh (khoảng thời gian ngắn) thì việc đi thuê hoạt động (rent) có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Ngoài ra, việc đi thuê tài chính (leasing) và đi thuê hoạt động (renting) còn phụ thuộc vào lĩnh vực mà doanh nghiệp bạn hoạt động. Nếu doanh nghiệp bạn kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ (thay đổi nhanh chóng) thì tài sản trở nên lỗi thời trong vòng 1 hoặc 2 năm. Lúc này bạn nắm giữ hợp đồng đi thuê tài chính (leasing) sẽ dẫn đến việc nắm giữ tài sản đã lỗi thời. Như vậy, quyết định “lease” hay “rent” phụ thuộc vào nhu cầu và lĩnh vực doanh nghiệp bạn hoạt động.

Xem thêm

Bài viết phân biệt “Bill” – “Invoice” – “Receipt” 
Bài viết phân biệt “Salary” – “Wage” – “Income”
Khóa học ACCA F2 
Khóa học ACCA F3 

Leave us a Reply