[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM RATE TRONG EXCEL

[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM RATE TRONG EXCEL

Công dụng: hàm RATE dùng để tính lãi suất trên mỗi kỳ hạn. Cú pháp: RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]) – Nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim. – Pmt: Khoản thanh toán cho mỗi ...

Xem chi tiết
[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM PV TRONG EXCEL

[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM PV TRONG EXCEL

Công dụng: hàm PV được sử dụng để tính giá trị hiện tại của dòng tiền. Cú pháp: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) – Rate: Lãi suất theo kỳ hạn. Ví dụ, nếu bạn có một khoản vay mua xe hơi vớ...

Xem chi tiết
[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM PMT TRONG EXCEL

[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM PMT TRONG EXCEL

Công dụng: hàm PMT dùng để tính khoản tiền thanh toán định kỳ 1 năm. Cú pháp: PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) – Rate: Lãi suất của khoản vay. – Nper: Tổng số món thanh toán cho khoản vay. – ...

Xem chi tiết
[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM IRR TRONG EXCEL

[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM IRR TRONG EXCEL

Công dụng: hàm IRR được sử dụng để tính tỷ suất sinh lời nội bộ của dòng tiền. Cú pháp: IRR(values, [guess]) – Values: Một mảng hoặc tham chiếu tới các ô có chứa những số mà bạn muô?...

Xem chi tiết
[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM NPV TRONG EXCEL

[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM NPV TRONG EXCEL

Công dụng: hàm NPV thường được dùng trong đánh giá, thẩm định dự án đầu tư, dùng để tính giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư dựa trên dòng tiền và lãi suất chiết khấu. Cú pháp: NPV(rate,...

Xem chi tiết
[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM FV TRONG EXCEL

[HÀM TÀI CHÍNH] HÀM FV TRONG EXCEL

Hàm FV trong Excel là một trong các hàm tài chính thông dụng nhất, tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định. Công dụng: sử dụng hàm FV trong EX với các kho?...

Xem chi tiết
Hàm DISC trong Excel – Hàm tài chính

Hàm DISC trong Excel – Hàm tài chính

Công dụng: hàm Disc trong Excel được sử dụng để tính giá trị chiết khấu. Cú pháp: DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) – Settlement: Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là n...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết