Cập nhật IFRS – Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020

Cập nhật IFRS – Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020

Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất này đã được xem xét và cập nhật để phản ánh các thay đổi trong IAS 34 và các IFRS khác có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mẫu báo cáo minh họa các giao dịch...

Xem chi tiết
Download tài liệu Điểm khác biệt giữa IAS 41 và VAS theo RSM

Download tài liệu Điểm khác biệt giữa IAS 41 và VAS theo RSM

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, đồng thời đang chuẩn bị cho việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), trong quá trình đó việc xây dựng Chuẩn mực kế toán Việt Nam về nông nghi?...

Xem chi tiết
Download tài liệu IFRS Financial Instruments

Download tài liệu IFRS Financial Instruments

Series Mazars Insight về IFRS nhằm mục đích giúp người dùng và kiểm toán viên báo cáo tài chính mở rộng hiểu biết lý thuyết và thực tế về IFRS. Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cho độc giả – c...

Xem chi tiết
Chia sẻ tài liệu – Bản tin Kiểm toán tháng 9/2019 theo RSM

Chia sẻ tài liệu – Bản tin Kiểm toán tháng 9/2019 theo RSM

Điểm tin sau cung cấp một số điểm quan trọng sau: – Hạch toán kế toán liên quan đến phiếu quà tặng trong các doanh nghiệp bán lẻ & điểm khác biệt với IAS 18, Thông tư 200/2014/TT-BTC – IFRS 15 &...

Xem chi tiết
Các quy định Tài chính – Kế toán – Kiểm toán đối với doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam

Các quy định Tài chính – Kế toán – Kiểm toán đối với doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam

Một số quy định về lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính Luật Kế toán Việt Nam quy định rằng sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của tất cả các doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam c...

Xem chi tiết
Chuẩn bị áp dụng IFRS tại doanh nghiệp

Chuẩn bị áp dụng IFRS tại doanh nghiệp

Quá trình chuyển đổi sang IFRS là phức tạp, đòi hỏi những bước đi bài bản và chi tiết. Khi chuyển đổi từ Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), các bước...

Xem chi tiết
Download Tài liệu Tổng hợp sự khác biệt giữa VAS và IFRS

Download Tài liệu Tổng hợp sự khác biệt giữa VAS và IFRS

Từ 2000 – 2005, Chuẩn mực kế toán (VAS) được ban hành và được đánh giá là bước tiến lớn trong sự nghiệp cải cách kế toán tại Việt Nam, là viên gạch đầu tiên trong quá trình hoàn thiện khuôn k...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 4, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết