Ngành Kế toán – Kiểm toán sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn trong vòng 3 thập kỷ tới. Vì vậy mà các tổ chức nghề nghiệp, các hội viên Kế toán – Kiểm toán và các đơn vị giáo dục đào tạo sẽ phải đáp ứng nhanh với những thay đổi này. Ba vấn đề thay đổi đó là:

+ Sự phát triển của công nghệ thông minh và kỹ thuật số.

+ Vấn đề toàn cầu hóa của các Chuẩn mực về Báo cáo tài chính/công bố thông tin đang diễn ra liên tục và các quy định mới.

+ Các quy định mới cùng với quy tắc công bố thông tin liên quan sẽ có ảnh hưởng lớn đến ngành nghề này trong những năm tới.

Nghiên cứu của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) đã khám phá những thay đổi quan trọng này, dự kiến sẽ phải đối mặt vào năm 2025. Ba vấn đề được nhấn mạnh là:

Một là, Kế toán – Kiểm toán sẽ sử dụng công nghệ ngày càng thông minh và tinh vi để nâng cao hiệu quả so với cách làm việc truyền thống và các công nghệ này có thể thay thế cách tiếp cận truyền thống. Hệ thống phần mềm thông minh (bao gồm điện toán đám mây) sẽ hỗ trợ xu hướng sử dụng dịch vụ thuê ngoài (bao gồm dịch vụ của nước ngoài), và sử dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông xã hội thông qua công nghệ thông minh sẽ cải thiện cách làm việc, công bố thông tin, cam kết với bên liên quan và cộng đồng. Phương tiện truyền thông xã hội (bao gồm Facebook, Twitter và công cụ tìm kiếm của Google) sẽ công bố thêm nhiều dữ liệu (gồm cả báo cáo thay thế) hơn bất kỳ Báo cáo đảm bảo nào và các bên liên quan sẽ sử dụng các công cụ để giải thích “big data”.
Hai là, xu hướng toàn cầu hóa sẽ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho hội viên của các tổ chức nghề nghiệp về Kế toán – Kiểm toán. Trong khi toàn cầu hóa khuyến khích sự di chuyển tự do của dòng tiền trên các thị trường vốn, tăng sử dụng dịch vụ thuê ngoài của nước ngoài và chuyển giao kỹ năng nghề nghiệp đồng thời tiếp tục đặt ra các đe dọa trong việc giải quyết các vấn đề địa phương (với sự khác biệt về văn hóa, tài chính, thuế). Các công ty Kế toán ở Mỹ, Châu Âu và Úc đang sử dụng dịch vụ thuê ngoài của Ấn Độ và Trung Quốc với mục tiêu giảm thiểu chi phí, và tạo ra sự thay đổi về nhân lực trong ngành Kế toán ở phương Tây.
Ba là, các quy định mới cùng với quy tắc công bố thông tin liên quan, sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành nghề trong những năm tới. Ví dụ, các quy định mới sắp ban hành do việc tránh thuế, chuyển giá, rửa tiền quá lớn khi vụ Hồ sơ Panama bị vạch trần. Nhiều Kế toán – Kiểm toán viên chuyên nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định về thuế liên chính phủ để hạn chế chiến dịch chuyển lợi nhuận để tránh thuế.

Ngoài ra, vì áp lực của công chúng và kỳ vọng của các bên liên quan ngày càng lớn, sự cân nhắc về xã hội và môi trường ngày càng quan trọng song song với các vấn đề về kinh tế trong một tổ chức hiện nay. Chúng ta thấy một loạt các nhóm bên liên quan bao gồm các cổ đông, người lao động, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, truyền thông và cộng đồng có mối quan tâm ngày càng lớn đến các vấn đề về xã hội và môi trường. Bởi vì vấn đề ảnh hưởng rộng rãi và các quy định có liên quan đến các vấn đề xã hội và môi trường, các tổ chức hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức để tìm giải pháp phát triển bền vững đối phó với sự phức tạp của việc tích hợp kết quả hoạt động tài chính, xã hội và môi trường. Quy định mới đáp ứng khá tốt yêu cầu này (như báo cáo tích hợp <IR>, bắt buộc đối với các công ty niêm yết ở Nam Phi, và công bố thông tin minh bạch về chuỗi cung ứng, bắt buộc đối với nhiều công ty có trụ sở đặt tại California) đang là vấn đề nổi cộm và các công ty Kế toán phải tham gia vào sự chuyển đổi này.

Quy định đối với các vấn đề về xã hội và môi trường khác nhau cùng với sự phức tạp trong việc đo lường và báo cáo của các vấn đề này, đã cho phép các Kế toán – Kiểm toán viên chuyên nghiệp suy nghĩ về khả năng có thể thay đổi của Kế toán – Kiểm toán. Ý nghĩa quan trọng là các Kế toán – Kiểm toán viên chuyên nghiệp sẽ phải có tầm nhìn xa hơn những con số, nhờ đó, lần lượt tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên nhiều ngành nghề, bao gồm Kế toán, bác sĩ, luật sư, chuyên gia về môi trường, xã hội học, …

-st-

Xem thêm:

 

Leave us a Reply