Với xu hướng tăng trưởng thần tốc của công nghệ, kỹ năng máy tính được dự báo là kỹ năng vô cùng cần thiết trong tương lai nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và nhà quản trị. Trong đó, việc sử dụng thành thạo Excel chuyên nghiệp và các ứng dụng như VBA, Dashboard trong Excel ngày càng quan trọng cho người làm việc với dữ liệu lớn trong khối ngành Kinh tế.

UniTrain tặng bạn Bộ tài liệu gồm 2 file tuyệt vời về Dashboard cơ bản và nâng cao trong Excel, bao gồm các kỹ thuật:

  • – Sử dụng Timeline để tạo đồ thị động theo thời gian.
  • – Sử dụng “Form Controls” để tạo bảng điều khiển cho Dashboard nhằm trực quan hóa số liệu qua nhiều kỳ và cập nhật đồ thị động theo các chỉ tiêu của người dùng.
  • – Sử dụng “Combo chart” để so sánh thực tế và kế hoạch theo từng tiêu chí.
  • – Sử dụng màu sắc và trình bày chuyên nghiệp tạo sự thống nhất trong Dashboard.

Link download TẠI ĐÂY.