Phần lớn người đi làm vẫn sử dụng Excel để xử lý dữ liệu và phân tích báo cáo mặc dù ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đã xây dựng và phát triển những hệ thống phần mềm kế toán và quản trị rất tốt. Chính vì vậy, việc sử dụng thành thạo các kỹ năng tạo và trình bày Dashboard trong Excel trở nên ngày càng quan trọng cho người làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Phân tích, Quản lý Nhân sự khi phải thường xuyên làm việc với các báo cáo phân tích, nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và nhà quản trị.

Dashboard là một giao diện số trực quan được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu với nhiều biểu đồ động, thay đổi theo các thông số đầu giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian làm việc và trình bày các báo cáo.

Sau đây là một số ứng dụng của Dashboard trong Kinh tế:
– Performance KPI
– Financial KPI
– Sales report
Bên cạnh đó, các kỹ thuật tạo Dashboard còn có thể ứng dụng vào việc tạo các tiện ích cho công việc trên Excel như To-do-list. UniTrain gửi tặng bạn File To Do List Template để hỗ trợ công việc bạn hiệu quả mỗi ngày.
 

Link download TẠI ĐÂY.

 

Xem thêm

Leave us a Reply