Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với sự tương tác qua lại cùng các yếu tố kinh tế xã hội và nhân khẩu học đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong mô hình kinh doanh tại nhiều nền công nghiệp, dẫn đến sự gián đoạn trong thị trường lao động. Những loại hình công việc mới sẽ nổi lên nhanh chóng, thay thế một phần hoặc hoàn toàn những nhóm công việc khác. Bộ kỹ năng cần thiết trong những ngành nghề cũ và mới đều sẽ thay đổi ở phần lớn các nền công nghiệp, biến đổi cách thức và địa điểm làm việc của lao động. Điều này cũng sẽ tạo ra những tác động khác nhau lên giới tính của lao động, thay đổi động lực của họ vốn liên quan đến khoảng cách giới tính trong ngành.

Báo cáo Tương lai nghề nghiệp 2018 nhằm mục đích tháo gỡ và cung cấp những thông tin cụ thể về tầm quan trọng tương đối của những xu hướng này theo ngành và địa lý, và trong khoảng thời gian dự kiến tác động của chúng sẽ dần hiện rõ trong các chức năng, trình độ và kỹ năng việc làm.

Nguồn: weforum.org

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký để nhận tài liệu TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Khóa học ACCA MA (F2) – Management Accounting

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 

 

 

 

Tags

Leave us a Reply