Sau đây là một số xu hướng Kế toán hiện đại phát triển trong năm 2018:

1. GIẢI PHÁP KẾ TOÁN DỰA TRÊN ĐÁM MÂY

Công nghệ đám mây sẽ có được động lực mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới kinh doanh vào năm 2018. Khái niệm sử dụng các tài nguyên chia sẻ, bao gồm phần mềm kế toán chạy trên máy chủ của nhà cung cấp và khả năng tiếp cận thông tin tài chính trong đám mây, làm cho thông tin kế toán dễ tiếp cận hơn và quá trình này hiệu quả hơn.

2. TỰ ĐỘNG HÓA CHỨC NĂNG KẾ TOÁN

Tự động hoá trong kế toán là một xu hướng kế toán vào năm sau, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ của phần mềm. Kế toán bây giờ có thể được tự động hóa cao mà không cần can thiệp của con người nhiều nữa, đặc biệt ở những khâu ghi nhận, đối chiếu số liệu, …

Phần mềm kế toán mới nhất cho phép các tổ chức giảm thiểu công nhập dữ liệu. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn vốn và quản lý nguồn lực tốt hơn.

3. KẾ TOÁN THUÊ NGOÀI (OUTSOURING)

Đối với các doanh nghiệp, sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp (in-house) nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của doanh nghiệp.

Cách làm như vậy được gọi là BPO (Business Process Outsourcing). Hiện tại, xu hướng này đang dần lan rộng trong các loại hình công ty kể cả công ty vừa và nhỏ.

4. TÍCH HỢP KẾ TOÁN VỚI CÁC BỘ PHẬN KINH DOANH KHÁC

Với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán, một trong những xu hướng Kế toán năm 2017/2018 là tích hợp chức năng kế toán với tất cả các bộ phận của doanh nghiệp. Điều này cho phép quản lý tốt hơn các giao dịch và ghi chép sổ sách kịp thời.

Ví dụ, phòng Kế toán có thể được cập nhật giao dịch trong quá trình bán hàng (thuộc bộ phận bán hàng) đang diễn ra. Việc tích hợp này tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các hoạt động thường ngày.

5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Thông tin là chìa khóa để đưa ra quyết định tài chính. Những tiến bộ trong trung tâm dữ liệu, kỹ thuật cơ sở dữ liệu và phần mềm đã mở ra kỷ nguyên khai thác dữ liệu lớn (big data) để hỗ trợ các quyết định quan trọng.

Thông tin của kế toán luôn là yếu tố quyết định cho việc ra quyết định kinh doanh. Việc tập trung vào phân tích số liệu kế toán và thông tin tài chính đang trở thành một trong những xu hướng kế toán quan trọng trong năm 2018.

6. TÍCH HỢP MẠNG XÃ HỘI

Các phương tiện truyền thông xã hội đang trở nên phổ biến hơn. Các kế toán cần trong sử dụng các phương tiện này để giao tiếp với đồng nghiệp và cộng đồng cập nhật kịp thời tin tức kinh doanh, chính trị và kế toán mới nhất mà có thể ảnh hưởng đến công việc của họ. Ví dụ như tại các công ty kiểm toán lớn như Big4, họ xây dựng mạng xã hội dành cho nhân viên của firm trên toàn câu liên hệ và trao đổi với nhau thuận tiện hơn trong công việc và cập nhật thị trường.

7. THAY ĐỔI TRONG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Các chuẩn mực kế toán liên tục được sửa đổi và cập nhật để theo kịp thời đại. Nhiều tiêu chuẩn đã được phát triển trước khi xuất hiện của công nghệ số. hiện nay, công nghệ số đang lan rộng và phát triển mạnh có tác động không nhỏ đến Kế toán. Những thông tin về Kế toán giờ đây bạn có thể cập nhật ở bất cứ đâu với cú click chuột. Các kế toán viên cần theo kịp những thay đổi đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2017/2018 và hơn thế nữa.

8. TẦM NHÌN XA TRONG KẾ TOÁN

Chức năng kế toán thường được sử dụng để ghi lại các giao dịch đã xảy ra nhưng điều này đang dần thay đổi. Môi trường kinh doanh hiện đại đòi hỏi người tham gia kinh doanh ra quyết định kịp thời và hiệu quả. Và kế toán dần dần đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định kinh doanh.

Khuynh hướng 2018, kế toán sẽ đóng vai trò chủ động trong việc nhận biết tiềm năng của bất kỳ sáng kiến kinh doanh quan trọng, bao gồm tác động thuế. Điều này cho phép các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mà không cần tốn nhiều nguồn lực để xem xét các sai sót về kế toán hoặc để hiểu và giải quyết các sáng kiến kinh doanh mới.

9. LINH ĐỘNG TRONG KẾ TOÁN

Kế toán ngày nay linh động hơn nhờ sự xuất hiện của điện toán đám mây cùng với sự phổ biến của tài liệu điện tử thay cho các chứng từ truyền thống. Hiện tại có nhiều công cụ trực tuyến hỗ trợ hoạt động đội nhóm giúp kế toán viên có thể làm việc từ xa. Dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục nhân rộng trong năm 2018.

Trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi, nhận biết các xu hướng Kế toán quan trọng trong năm 2018 sẽ giúp các bạn ra quyết định kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả.

 

Leave us a Reply